Yeni Çağ'da Avrupa

YENİ ÇAĞ’DA AVRUPA’NIN DURUMU NASILDIR?

Orta Çağ boyunca Avrupa’da hüküm süren Katolik kilisesi ve feodalite, Haçlı Seferleri’nden sonra güç kaybetmeye başlamıştır. Haçlı seferleri sonunda Türk ve Müslüman topluluklarından gördükleri ve öğrendikleri barut, pusula ve kâğıt gibi çok önemli icatları Haçlı Seferleri sonunda kullanmaya başlamışlardır. Bu icatlar sayesinde Avrupa’da önemli değişimler ve gelişmeler meydana gelmeye başlamıştır.

Barut’un ateşli silahlarda kullanılmasının öğrenilmesi ve geliştirilmesi sonucunda, Krallıklar derebeyliklerin şato ve kalelerine karşı zaferler kazanabilme yeteneğine sahip olmuşlardır. Krallar bu kaleleri ve şatoları yıkarak egemenlik alanlarını genişletmişlerdir. Bu sayede zamanla Avrupa’da feodalite yönetimi güç kaybetmeye başlamıştır. Milli krallıklar ve milli monarşiler kurulmuştur.

Milli monarşilerin kurulmasıyla da Avrupa’da ulus, ülke gibi kavramlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Krallar ülke sınırları içerisindeki topraklarını ve halklarını korumayı adeta bir görev saymaya başlamışlar ve milli birlik duygusu oluşmaya başlamıştır. Zamanla Papa’nın bile kendi egemenlik alanlarına karışmasına izin vermemişlerdir.

Avrupalılar Endülüs Emevileri’nden kâğıt yapmayı öğrenmişlerdir. Zamanla kâğıdı geliştirmişler ve selülozdan kâğıt yapmayı başarmışlardır. 15 ‘inci yüzyılda yaptıkları çalışmalarla matbaayı da geliştiren Avrupalılar ilim ve bilim alanlarında hızlı adımlarla medeniyetlerini geliştirmeye başlamışlardır.

Matbaanın geliştirilmesi ve kâğıdın ucuzlaması ve bollaşması sonucunda, basılan kitap ve dergilerle okuma yazma bilmeyen sayısı azalmaya başlamış, okuma yazama oranı artmıştır. Bu sayede düşünce hayatında gelişmeler olmuş, bilimsel ve kültürel gelişmeler hızla yayılmaya başlamıştır. Sonuç olarak ta Rönesans ve Reform hareketlerinin meydana gelmesinin temelleri atılmıştır.

Avrupalılar, Haçlı seferleri sayesinde öğrendikleri pusulayı geliştirmişlerdir. Teknolojik bir gelişme olan pusulanın geliştirilmesi sonucunda Avrupa yeni yayılma alanları bulmaya başlamıştır ve Avrupa’nın sosyal, ekonomik anlamda değişmesine sebep olmuştur. Pusulanın kullanılmasıyla coğrafya bilgisinin ilerlemesi, Avrupalıları denizlere ve okyanuslara açılma konusunda cesaretlendirmiştir. Bu durum neticesinde de Coğrafi keşifler yapılmaya başlamıştır.Yorum ekle