Yakın Çağ'da Avrupa

YAKIN ÇAĞ’DA AVRUPA’NIN DURUMU NASILDIR?

Yakın Çağ’da Avrupa’nın sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel temelleri 15’inci yüzyıldan 18’inci yüzyıla kadar geçen süre içerisinde atılmıştır. Bu süreç içerisinde öncelikli olarak feodalite yıkılmıştır. Feodalitenin yerine mutlak monarşiler, mutlak krallıklar güçlenmeye başlamıştır. Zaman içerisinde de demokratik sistemlere doğru geçiş başlamıştır. İnsan haklarına verilen değerin giderek artması sonucunda da parlamenter sistemlere geçiş başlamıştır.

Üyeleri halk tarafından belirli sürelerle seçilen yasama, bütçe çıkarma ve hükümetleri denetleme amacıyla kurulan siyasal organlara Parlamento adı verilmektedir. Yakın Çağ’da Rönesans ve Reform hareketleri sonucunda parlamenter sistemlere geçiş yapılabilmiştir. Avrupa ‘da özgür düşünce ve bilimin ön plana çıkması sonucunda bilimsel çalışmalar hızlanmıştır. Bu sebeplerden dolayı Avrupa’nın 17’inci yüzyılına Akıl Çağ’ı ve yapılan çalışmaların sistemleştirildiği 18’inci yüzyıla da Aydınlanma Çağı denilmektedir.Yorum ekle