Türklerin Kabul Ettikleri Dinler

TÜRKLER HANGİ DİNLERİ KABUL ETMİŞLERDİR?

Yeryüzünde dinler dört ana grup altında toplanmıştır. Bunlar Totemcilik, Ruhçuluk (animizm), Doğacılık ve Tanrısal Vahiy'dir.

Totemcilik: Bir kabilenin yada grubun, ataları olarak kabul ettikleri bitki, hayvan vs. kutsal sayma ve tapınma biçiminde icra edilen ilkel bir inanıştır.

Türkler tarih boyunca yayıldıkları yerlerin toplumlarında etkilenerek birçok çeşitli din ve inançları benimsemişlerdir. Kurttan Efsanelerinde, Türklerin totem inancına sahip olduklarını gösteren kanıtlar bulunmaktadır. Türklerde tabiat kuvvetlerine inanç (yer-su inancı) ve atalar ruhuna inanç (atalar inancı) olduğu bilinmektedir. Türklerin tarihte en yaygın dinleri ise Gök Tanrı inancıdır. Ayrıca İslam öncesinde Uygurlarla birlikte Maniheizm ve Budizm dinlerini kabul etmişlerdir. Talas savaşından sonra da kitleler halinde İslam dinine geçmişlerdir. Ayrıca Zerdüştlük, Hristiyanlık ve Musevilik dinini kabul eden Türklerde bulunmaktadır.

KISACA TÜRKLERİN KABUL ETTİKLERİ DİNLERİ ÖZETLEYECEK OLURSAK:

1. Gök Tanrı inancı; İslam öncesi bütün Türk topluluklarında kabul edilmiştir.

2. Budizm; Bazı Uygur Türkleri tarafından kabul edilmiştir.

3. Maniheizm; Bazı Ugur Türkleri tarafından kabul edilmiştir.

4. Zerdüştlük; Batı Türkistan'da ki bazı Türk grupları tarafından kabul edilmiştir.

5. Hristiyanlık; Doğu Avrupa'ya yerleşen Türkler tarafından kabul edilmiştir.

6. Musevilik; Hazar Türkleri tarafından kabul edilmiştir.

7. İslamiyet; Ön Asya'ya yerleşen en büyük kitle ile Orta Asya'da kalan önemli sayıdaki Türkler tarafından kabul edilmiştir.

TÜRKLERİN TARİH BOYUNCA BİR ÇOK DİNİ KABUL ETMELERİNİN SEBEPLERİ İSE;

1. Tek Tanrı inancını benimsemiş olmaları, diğer dinlere kolaylıkla geçebilmelerini sağlamıştır.

2. Dinsel hoşgörünün mevcudiyeti ile diğer inanç ve düşüncelerin etkisine açık kalmaktır. Din ve Mezhep savaşlarının olmaması, herkesin istediği dini benimsemesi olağan olduğundan başka dinlere kolayca geçişler sağlanabilmiştir.

3. Coğrafi konum itibari ile gittikleri bölgelerdeki dinleri kolayca benimsemişlerdir.

4. Ticari ilişkiler Hazar ve Uygur Türklerinin din değiştirmelerinde etkili olmuştur.

5. Siyasi baskıları sonucunda Doğu Avrupa'ya yerleşen Türkler zamanla baskı altında kalarak Hristiyanlaşmışlardır.


Yorumlar  

#15 sdafsdsdsdf 01-01-2019 19:11
Alıntılandı MUSTAFA:
Turkler kendi istekleriyle muslumanligi secmemislerdir. zorla, katliam ve tecavuzle olmustur. Kendi tarihimizi dogru okuyalim.

bu mal kim
Alıntı
#14 ATATÜRKÇÜ 24-12-2018 20:46
Ali osman o zaman ne mutlu bize dimi . YAŞASIN ATATÜRKÇÜLER
Alıntı
#13 VEGASLI YASİN 03-11-2018 21:08
Dört H :sigh: arfli Uygurların Dinlerinden Bir Tanesi Yok Mu
Alıntı
#12 si vaslı 25-09-2018 16:42
:P banane
Alıntı
#11 MUSTAFA 16-09-2018 00:11
Turkler kendi istekleriyle muslumanligi secmemislerdir. zorla, katliam ve tecavuzle olmustur. Kendi tarihimizi dogru okuyalim.
Alıntı
#10 diyarbakirli 20-02-2018 21:54
oglm kim diyi hic guzel olmams o zaman sen yaz bakalm kiminki daha iyi oruspu eda
Alıntı
#9 Ali 20-10-2017 13:23
Tskler
Alıntı
#8 eda 15-03-2017 08:14
Bu site hiç ğüzel değil
Alıntı
#7 Elif 10-06-2016 13:29
Hangi boylar Müslümanlığı kabul etti?
Hangi devletler Müslümanlığı kabul etti?
Alıntı
#6 kpal 03-06-2016 12:39
bence cok guzel olmus helal olsun abime
Alıntı

Yorum ekle