Türk Tarihinde

Türk Tarihinde İz Bırakanlar

Sabiha Gökçen Kimdir Kısaca hayatı

Mustafa Kemal’in manevi kızı olan Sabiha Gökçen, Türkiye’nin ilk Türk kadın pilotu ve dünyanın da  ilk kadın savaş pilotudur. 22 Mart 1913’te Bursa’da dünyaya geldi. Anne ve babasını çok küçük yaşta kaybedince  abisi yanına alarak büyüttü. Mustafa Kemal’in 1925’te Bursa’ya ziyareti sırasında kendisine ulaşarak okumak

Yunus Emre Kimdir

(1240-1321): Gerçek gizemci. Yüce halk ozanı. Hümanist şair.Dedesi Hacı İsmail, yatırlar ülkesi Horasan’dan gelip Karaman'da yerleşmiş; torunu Yunus da burada doğmuş. Dedesinin, babasının ve kendisinin geniş toprakları ve otlakları   vardı. Yunus Emre Karaman’da bir kirişevi kurmuş; ondan  sonra halk    kendisini Kirişçi Baba  lakabıyle anmış. Karaman’da, Sarıköy’de ve daha başka yerlerde zaviyeler kuran Yunus, Moğol

Yunus Emre ve Mevlana Karşılaştırılması

Bu iki gizemciyi karşılaştırdığımız zaman aşağıda özetlenen birleşimler ve ayrılıklar görülür:

1.Her ikisi de Horasan'dan Anadolu’ya gelip yerleşmiş ailelerin çocuklarıdırlar.

2.Çağdaştırlar. (Yunus’un doğumu 1240, Mevlana’nın ölümü 1273)

3.Mevlana Farsça'yı Türkçe’den, Yunus Türkçe’yi

Osman Gazi Kısaca Hayatı

Osmanlı devletinin kurucusu ve ilk hükümdarıdır (1258 - 1326). Ertuğrul Beyin oğludur. Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundandır. Kayılar, Malazgirt savaşından sonra öteki Oğuz boylarıyla birlikte Anadolu’ya gelmişlerdir. Önce Artukoğulları devletinin kuruluşunda önemli rol oynamışlar, daha sonra İç ve Kuzeybatı Anadolu’ya yerleşmişlerdir. Kayıların bir bölümü, Ertuğrul Beyin yönetiminde batıya doğru ilerlemiş, Söğüt ve Domaniç tarafları yurt edilerek burada Selçuklulara bağlı bir uç beyliği kurulmuştur.Ertuğrul Beyin ölümünden sonra, yerine cesur, mert ve iyi ahlaklı olan küçük oğlu

Nevşehirli  Damat İbrahim Paşa Kimdir ?

 Tanınmış Osmanlı büyük vezirlerindendir (1660 - 1730) Eski adı Muşkara olan Nevşehir’de doğdu. İş bulmak için İstanbul’a geldi. Bir akrabasının yardımıyla sarayın Helvacı ocağına, daha sonra Baltacılar ocağına girdi, kızlar ağası yazıcılığına yükseldi. 1703’te şehzade Ahmet’in (III. Ahmet) hizmetine verildi. Onun güvenini kazandı. III. Ahmet padişah olunca kendisine çok yakınlık gösterdi. Devlet işleri

Oruç Reis Kimdir ?

Ünlü, Türk denizcisidir (1474 - 1518). Barbaros Hayreddin Paşanın ağabeyidir. Küçük kardeşi ilyas ile birlikte denizciliğe başladı. Akdeniz çevresindeki ülkelerde  konuşulan dillerin hemen hepsini öğrendi. Rodos şövalyeleriyle yaptığı bir çarpışmada tutsak düştü. Kaçıp kurtulunca Memlüklerin hizmetine girdi. Daha sonra, Antalya sancakbeyi şehzade Korkut’un verdiği bir gemiyle korsanlığa başladı. Gemisinin

Naima Kimdir? Hayatı Ve Eserleri

Ünlü bir Türk tarihçisidir (1655 - 1716). Halep'te doğdu, öğrenimini burada yaptı. İstanbul’a gelerek Eski Saray Baltacılar ocağına girdi. Daha sonra Divanı Hümayun katibi oldu. Amcazade Hüseyin Paşanın büyükvezirliği sırasında vakanüvis  atandı. Birçok

Nizamülmülk Kimdir?

 Büyük Selçuklu imparatorluğunun tanınmış devlet adamıdır.(1018 - 1092). İyi bir öğrenim gördü. Fıkıhla uğraştı, edebiyatla ilgilendi. Önce Gaznelilerin Horasan valisi yanında' çalıştı. Dandanakan savaşından (1040) bir süre sonra Selçukluların hizmetine girdi. Kendisine Belh şehrinde görev verildi. Başarılı çalışmalarını öğrenen Alparslan, Horasan meliki

Ziya Gökalp Kimdir ?

(Mehmet Ziya),

 Tanınmış Türk düşünürü ve yazarıdır (1876 - 1924). Diyarbakır’da doğdu. Diyarbakır gazetesinin başyazarlığını yapmış olan Tevfik Efendinin oğludur. ilk ve orta öğrenimini Diyarbakır’da yaptı. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. İstanbul’a gitti, imtihana girerek o zamanki adı Baytar okuluna(veteriner) parasız yatılı olarak girdi. II. Abdülhamit’in baskı yönetimine, karşı olanlara katıldı. Son sınıfta iken tatil dolayısıyla gittiği Diyarbakır’da tutuklandı (1893, İstanbul’a döndüğü zaman Diyarbakır

MİMAR SİNAN KİMDİR? ESERLERİ NELERDİR?

Türk tarihinde muhteşem eserler inşa eden Mimar Sinan, bu memleketin yetiştirdiği büyük kıymetlerden birisidir. Mimar Sinan’ın Osmanlı İmparatorluğu’nun en parlak dönemlerinde yaşamış olması, ona yüksek kabiliyetlerini göstermesi için bir fırsat vermiştir. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren kendi hüviyetini bulma yolunda yavaş yavaş gelişen ve II. Bayezid döneminde esas hüviyetini iktisap eden Osmanlı-Türk mimarisi, Mimar Sinan ile kemale ulaşmıştır.