Türk Edebiyatı Ders Notları AYT-YKS

Türk Edebiyatı Ders Notları AYT-YKS

Garipçiler Kimdir?

Orhan Veli Kanık: Modern Türk şiirinin kurucularındandır. Oktay Rifat ve Melih Cevdet'le birlikte çıkardıkları Garip adlı kitaba yazdığı önsöz, Türk şiirinin eskimiş bütün değerlerini sarsmış, şiire yepyeni bir yol açmıştır. Orhan Veli, şiir anlayışını şu özellikler üzerine kurar:

a) Ölçüye başkaldırıp serbestçe yazmak

b) Kafiye şiir için gerekli görmemek

c) Şairane söyleyişlerden kurtulmak, her türden sözcüğe

Garip Hareketi (I.Yeni)

Varlık dergisinde daha önce yeni tarz şiirleri yayımlanan Orhan Veli,Oktay Rifat ve Melih Cevdet ,1941'de ortak bir kitap çıkararak şiirlerini yayımlarlar.Orhan Veli,"Garip"adını verdikleri bu kitaba yazdığı önsözde,başlattıkları hareketin ilkelerini açıklar. Bu önsöz, bir bakıma Garip

Yedi Meşaleciler

      Cumhuriyet döneminin ilk edebi topluluğudur. Muammer Lütfi, Kenan Hulusi Koray, Vasfi Mahir Kocatürk, Sabri Esat Siyavuşgil, Cevdet Kudret, Yaşar Nabi ve Ziya Osman Saba adlı lise öğrencisi gençlerden oluşan bu topluluk, 1928'de "Yeşil Meşale"adlı ortak bir kitap çıkararak ilk yapıtlarını yayımlar. Grup, bu kitabın ön sözünde

CUMHURİYET DÖNEMİ'NDE ŞİİR

Cumhuriyet öncesi Milli Edebiyat döneminde şairlerin ortak özellikleri olan "yalın bir Türkçeyle yazmak , hece ölçüsünü kullanmak ve ülke sorunlarını işlemek "gibi özellikler,Cumhuriyet döneminde de genel olarak şiire egemen olmuştur.Cumhuriyet'in ilk on yılında Faruk Nafız Çamlıbel, Halit Fahri Ozansoy, Kemalettin Kamil Kamu,

Milli Edebiyat Döneminde Bağımsız Sanatçılar

Mehmet Akif Ersoy: İstiklal Marşı şairi. Toplum için sanat anlayışı içinde vatan, din ve günlük yaşam konularını herkesin anlayabileceği bir dille şiirleştirdi. Siyasal ve dinsel konularda nesirleri de vardır. Türkçülüğe karşı İslamcılığı/ümmetçiliği savundu. Batılı’nın yayılmacılığı karşısında Türklükle kaynaşmış İslam  birliğini sağlamayı öneren şiirler yazdı. Hilafetin kaldırması üzerine ülkeyi terk eden Mısır’a yerleşti.

     Manzum hikaye tarzının en büyük

Cumhuriyet Edebiyatı (1923-...)

    Toplumsal Ortam ve Edebiyat

     Ülkemizde 1919-1923 yılları arası Kurtuluş Savaşı dönemi, 1923-1938 yılları arası da Atatürk dönemidir. 1923’de Türkiye Cumhuriyet’in kurulması ve özellikle ilk on yıla yayılan devrimler, devlet ve toplum yapısında köktenci değişimler yaratmıştır. Bu dönemde çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış ve Batı ile bütünleşmek