Türk Edebiyat Tarihinde

Türk Edebiyat Tarihinde

Destanlar Ve Efsaneler Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

Farklılıkları:

1.Destanlar yaşanmış bütün olayların etkisi ile oluşturulmuştur. Efsaneler ise hayal gücü ürünüdür.

2.Destanlar toplumları ilgilendiren olayları anlatırken, efsaneler daha çok bireysel olayları anlatır.

3.Destanlarda kahramanlık teması ön planda işlenir, efsaneler de ise konular farklılıklar gösterir.

4.Destanlar kutsal olarak kabul edilmemiştir. Fakat

Peyami Safa Kimdir

(1899 - 1961)

 Türk romancı, fıkra yazarı. İs- Safa adlı bir şairin oğlu olan Peyami Safa, çok küçük yaşta kemik veremine olduğundan ve çalışmak zorunda kaldığından, düzenli bir öğrenim göremedi, kendini yetiştirdi, Fransızca öğrendi  posta Telgraf Nezareti’nde memur olarak çalıştı (1912), öğretmenlik yaptı (1914-1918); daha sonra gazeteciliğe başlayarak, «Yirminci Asır» adlı akşam gazetesi ile «Kültür Haftası» (1936) ve «Türk Düşüncesi» (1953) adlı dergileri çıkardı; fıkra yazarlığı yaptı «Son Havadis», Edebiyata çok küçük yaşta başlayan Safa’nın ilk kitabı Bir Mektepli’nin Hatıratı, İlk dönem

Namık Kemal Kimdir?

Büyük vatan şairidir (1840- 1888). Tekirdağ’da doğdu. Babası müneccim başı Asım Beydir. Annesi küçük yaşta iken ölünce, büyükbabası Abdüllatif Paşa tarafından büyütüldü. Abdüllatif Paşa, memur olduğu için onunla birlikte Anadolu’nun ve Rumeli' nin çeşitli yerlerinde bulundu. Özel öğretmenlerden ders aldı. Arapça, Parsça ve Fransızca öğrendi. Büyükbabasının görevden alınması üzerine

Neyzen Tevfik Kimdir ?

Tanınmış Türk hiciv şairidir (1879 - 1953). Ney çalmasıyla da ün kazanmıştır. Bodrum'da doğdu. Rüştiye öğretmeni Fehmi Efendinin oğludur. İlköğrenimini Bodrum’da yaptı. Bir süre İzmir idadisinde okudu. Urla’da bir berber ona ney üflemeyi öğretti. Kendini