Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı

TRABLUSGARP SAVAŞI ÖZETİ

Trablusgarp Savaşı 1911-1912 yılları arasında Osmanlı Devleti ile İtalya arasında yapılmıştır. Savaşın meydana gelmesinde en büyük etken İtalya'nın sömürgeci politika izlemesi ve pazar arayışında peşinde başarı kazanabileceğine inandığı Trablusgarp'a asker çıkarması olmuştur.

İtalya ve Rusya 1909 yılında imzaladıkları Racconigi Antlaşması ile Rusya İtalya'nın Trablusgarp'taki menfaatlerini, İtalya ise Rusya'nın boğazlardaki menfaatlerini tanımış, karşılıklı güven ve destek sözleri iki ülkeyi de rahatlatmıştır.

İtalya Habeşistan'da aldığı yenilgi üzerine Kuzey Afrika'da bir sömürge imparatorluğu kurma arzusu peşinde hareket etmeye başlamıştır. Trablusgarp üzerinde ekonomik ambargo faaliyetlerinde bulunan İtalya, Bingazi ve Trablusgarp'ın alınması ile Afrika içlerine doğru yönelip sömürge imparatorluğunu genişletmeyi düşünmüştür.

TRABLUSGARP SAVAŞININ SONUÇLARI

Trablusgarp Savaşı'nın seyri esnasında İtalyanların şiddetli baskı ve taarruzlarına dayanan Osmanlı Devleti, Balkan Devletleri'nin ittifak kurması ve topraklarına saldırması sebebi ile subaylarını geri çekerek barış istemek mecburiyetinde kalmıştır. 18 Ekim 1912 tarihinde İsviçre'nin Uşi kasabasında İtalyanlarla yapılan bu antlaşma tarihte Uşi Antlaşması olarak adlandırılmıştır.

TRABLUSGARP SAVAŞININ NEDENLERİ

Sömürge anlayışının yaygın olduğu bir dönemde İtalya, siyasal birliğini ancak 1870'li yıllarda tamamlayabilmiştir. Sömürge politikası izlemekte geç kalan İtalya, sanayisini geliştirmek ve ekonomik açıdan güçlenmek için hammadde ve pazar arayışı faaliyetlerine başlamıştır.

Çevresinde güçsüz ve savunmasız olarak gördüğü, diğer sömürgeci Avrupa ülkelerinin o dönemde henüz yönelmediği, hammadde ihtiyaçlarına yeteri kadar cevap verebilecek durumda olan Trablusgarp, adeta İtalyanlar için bir fırsat olmuştur.

Savaş için gerekli hazırlıklar yapılmış ve Osmanlı Devleti'nin kesinlikle kabul edemeyeceği, egemenlik anlayışına ters düşen isteklerde bulunulmuş, olumsuz yanıt verilmesinin hemen ardından da 28 Eylül 1911 tarihinde Trablusgarp işgal edilmeye başlanmıştır.