Tarihi Projeler

Tarihi Projeler

DON VOLGA KANALI PROJESİ (1569)

Osmanlı Devleti, 1569 yılında Karadeniz ile Hazar Denizi’ni Don ve Volga nehirleri arasına açacağı bir kanal ile birleştirmek istemiştir.