Tarihe Yardımcı Bilimler

Tarihe Yardımcı Bilimler

TARİHİN FAYDALANDIĞI BİLİM DALLARI - TARİHE YARDIMCI BİLİMLER

Tarihte meydana gelen olayların sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal vs. alanlarda bir çok yönü mevcuttur. Tarihin ilgi alanlarının geniş olması, tarihe temel teşkil eden kaynakların çeşitliliğinden dolayı tarihçiler yaptıkları incelemelerde bir çok bilim dalından yardım almak zorunda kalmaktadır.

Bir kişinin bütün bilim dallarında uzmanlaşmasının mümkün olamayacağından dolayı tarihçiler diğer bilim dallarından faydalanmaktadırlar.

Tarihin faydalandığı bilim dalları iki ana başlık altında toplanmaktadır:

I. Yazı öncesi devirlerin incelenmesinde tarih bilimine yardımcı olan bilimler

II. Yazı sonrası devirlerin incelenmesinde tarih bilimine yardımcı olan bilimler

TARİHE YARDIMCI BİLİMLER

Tarihte meydana gelen olayların sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal vs. bir çok yönü vardır. Bu yüzden tarihçiler bir çok bilim dalından yardım almak zorundadır. Bir kişinin bütün bilim dallarında uzmanlaşmasının mümkün olamayacağından dolayı tarihçiler diğer bilim dallarından faydalanmaktadırlar. Bu bilim dalları kısaca şu şekildedir:

Yazı öncesi devirlerin incelenmesinde;

Arkeoloji (Kazı Bilimi), kazılar yaparak su ve yer altında kalmış eserlerin ortaya çıkarılması, bulguların incelenmesi konusunda,

Etnografya (Kültür Bilimi), toplumların kültürlerinin incelenmesinde,

Antropoloji (Irk Bilimi), insanların ırklarının sınıflandırılmasında, ırkların gelişiminin ve kültürlerinin incelenmesinde,

Coğrafya (Yeryüzü Bilimi), tarihi olayların meydana geldiği yerlerin iklimini, yeryüzü şekillerini, ekonomik durumunun incelenmesinde,

Kimya (C14 Methodu),

Yazı sonrası devirlerde ise;

Paleografya (Yazı Bilimi), yazıların incelenmesinde,

Epigrafya (Kitabeler Bilimi), kitabeleri, anıt taşlarını ve mezarları incelenmesi,

Filoloji (Dil Bilimi), toplumların dillerinin incelenmesinde,

Numizmatik (Para Bilimi), eski paraların incelenmesinde,

Sigilografya (Mühür Bilimi),

Toponomi  (Yer Adları Bilimi),

Heraldik (Arma Bilimi),

Kronoloji (Zaman Bilimi), olayların zamana göre kıyaslanmasında,

Sosyoloji (Toplum Bilimi), toplumların incelenmesinde,

Diplomatik (Siyasi Belgeler), devletlerin iç ve dış yazışmalarında kullandıkları belgelerin incelenmesinde,

tarihin aydınlatılmasında tarih bilimine yardımcı olmaktadır.