Tarih Öncesi Çağlar

Tarih Öncesi Çağlar

Tarih Öncesi Çağlar Taş Devri ve Maden Devri olmak üzere ikiye ayrılır.

TAŞ DEVRİ;

KABATAŞ (Paleolitik/Eskitaş) devri en ilkel ve en uzun dönemdir. Olumsuz hava koşulları insanları mağaralarda yaşamaya zorlamıştır. Bu durum insanların kalabalık gruplar halinde yaşamasına engel olmuştur. Araç ve gereç yapımı olmadığından insanlar yaşamlarını toplayıcılıkla sağlamışlardır. Bu devirde ateş bulunmuştur. İnsanlar soğuktan, vahşi hayvanlardan korunmak ve gıdalarını pişirmek maksadı ile ateşten faydalanmışlardır.

YONTMATAŞ (Mezolitik/Ortataş) devrine doğru iklim koşulları değişmeye başlamış ve Buzul çağı sona ermiştir. İnsanlar yeni koşullara uyum sağlamaya başlamışlardır. Bu devirde ortaya çıkan en büyük özellik insanların beslenme şekillerinde çeşitlilik olmasıdır. Araç gereç yapımı başlamıştır. İnsanlar toplayıcılık yanında avcılığa başlamışlar, mağaralarda yaşamaya devam etmişlerdir. Resim ve kabartma eserlere, güzel sanatların ilk eserlerine du devirde rastlanılmıştır.

MİLATTAN ÖNCEKİ DÖNEMLERDE ÖNEMLİ KRONOLOJİK OLAYLAR

MÖ 8500 Çatalhöyük’te ilk yerleşim birimlerinin başlaması ve Orta doğu’da çiftçiliğe geçiş aşaması.Neolitik-Yeni / Cilalıtaş

MÖ 7000 Tarımın ve yerleşimin gelişimi

MÖ 3500 Dicle-Fırat ve Nil  vadilerinde uygarlığa geçiş

MÖ 3200 Sümer’de çivi yazısını tabletlerde kullanılmaya başlaması

MÖ 3000 Sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmalarının yolunu bulmaları. Yazılı kayıtların kullanılmaya başlaması

MÖ 2375 Mezopotamya'da kurulan ilk kanunların çıkarılması (Urukagina Yasaları)

MÖ 1900 Anadolu'da yazının kullanılmaya başlaması (Kül tepe'de Asur Ticaret kolonilerince yazının kullanılması

MÖ 1700 Hammurabi tarafından insanlığın ilk anayasa derlemesinin yazılması ve Avrasya bozkırı kökenli barbar akınlarının Avrupa'nın Atlantik kıyılarına ulaşması