Rönesans

Rönesans Hareketleri

Rönesans Hareketleri Sonuçları Özet

XV. yüzyılın sonları ve XVI. yüzyılın ilk yarısında önce İtalya'da başlayan ve diğer Avrupa ülkelerine yayılan ve "yeniden doğuş" anlamına gelen Rönesans, insanın ve doğanın keşfini ifade eder.

Rönesansın Sonuçları

1)Avrupa'da edebiyat ve sanat anlayışında

yenilikçiler ve gelenekçiler olarak iki ayrı sınıf

Rönesansın İtalya’da Başlamasının Nedenleri

1.Ticaret hacminin fazlalığından dolayı Burjuva sınıfının daha etkin olması

2.Antikçağ uygarlığıyla ilişkisinin diğer Avrupa ülkelerinden fazla olması

3.Doğu ülkeleriyle etkileşim içinde olması

4.İtalya'nın özgür insan ve düşüncenin ortaya

Ronesansın Nedenleri Kısaca

1)Matbaanın bulunması

2)Ortaçağ’dan beri gelişmekte olan güzel sanatların bu dönemde olgunlaşması

3)Sanatçıları koruyan meşelilerin var lığı

4)Avrupa'da sanat ve edebiyattan zevk duyan burjuva sınıfının güçlenmesi

Ortaçağ'ın kapalı ekonomik ve sosyal

RÖNESANS’IN OSMANLI DEVLETİ’NE ETKİLERİ NELERDİR?

Avrupa’da Rönesans hareketlerinin başladığı günlerde Osmanlı Devleti tarihinin en parlak dönemini yaşamaktaydı. Bilim sanat ve medeniyet alanlarında örnek teşkil ediyordu. Rönesans hareketleri ile gelişme ve çağdaşlaşma önündeki engelleri kaldıran Avrupa, kendisini engelleyen skolastik düşünceden kurtulmuştur. Medeniyet yolunda hızla ilerlemeye başlamıştır.

RÖNESANS’IN SONUÇLARI NELERDİR?

Rönesans birçok alanda Avrupa’nın çağdaşlaşmasını sağlamıştır. Rönesans sayesinde Avrupa insanının yaşantısı modernleşmiş, düşünce yapısı değişmiş, bağnazlık ve cahillikten kurtulmaya başlanılmıştır. Rönesans’ın sonuçları kısaca özetleyecek olursak:

1. Avrupa her yönden ilerleme kaydetmiştir. Özelliklede bilimde yaşanan gelişmeler Avrupa’nın endüstriyel yapısını oluşturan buluşların meydana gelmesini sağlamıştır.

2. Başta bilim, edebiyat ve sanat alanında olmak üzere birçok alanda yeni fikirler ve eserler ortaya çıkmıştır.

3. Skolastik düşünce ortadan kalkmış, serbest düşünce ortamı oluşmuştur. Skolastik düşüncenin yerini bilim, gözlem ve deneye dayanan pozitif fikirler almıştır.

RÖNESANS’IN SEBEPLERİ NELERDİR?

Rönesans Avrupa’da bazı değişikliklerin olmasıyla meydana gelmiş toplumsal bir çağdaşlaşmadır. Rönesans’ın meydana gelebilmesi için bazı koşulların oluşması gerekmektedir. Rönesans’ın meydana gelmesini sağlayan koşullar ve sebepler şu şekilde özetlenebilir:

1. Orta Çağ sonlarında, haçlı seferlerin etkisiyle Doğu’dan kazanılan kültür ve sanat birikimleri,

2. Avrupa Devletleri’nin İspanya’daki Endülüs Emevi Devleti ve Abbasilerin egemenliği altında bulunan Sicilya aracılığı ile İslam kültürünü ve medeniyetini tanımaları,

RÖNESANS NEDİR?

Rönesans, terim anlamı ile “yeniden doğuş” anlamına gelmektedir. 15’inci ve 16’ncı yüzyıllarında Avrupa’da sanat, bilim, düşünce ve güzel sanat alanında meydana gelen yeniliklerin genel olarak Rönesans adı verilmektedir.

Rönesans hareketleri İtalya’da başlamış, daha sonra diğer Fransa, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Rönesans’ın İtalya’da başlamasının sebepleri ise;