Reform

Reform Hareketleri

Reformun Gelişimi

1)Almanya'da Reform

Alman Reformu'nun öncüsü Martin Luter 1517'de endülüjansa karşı çıkmasından dolayı aforaza uğramış ve Worms Diyet Meclisi tarafından ölüm cezasını çarptırılmıştır. Kaçmayı başaran Luter, Incil'i Almanca'ya çevirmiştir. Luter Mezhebinin hızla yayılması üzerine 1529'da yayıldığı yerlerde

REFORM’UN OSMANLI DEVLETİ’NE ETKİLERİ NELERDİR?

Reform hareketleri Avrupa’nın siyasi yönden bölünmesine sebep olmuştur. Bu siyasal yapıdaki farklılıklardan da Osmanlı Devleti kazançlı çıkmıştır.

Şarlken Avrupa’da yeni bir askeri gücü birleştirmeyi planlamıştır. Fakat bu birleşimde başarı sağlanamaması yüzünden Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da ilerlemesi kolaylaşmıştır.

REFORM’UN SONUÇLARI NELERDİR ?

Avrupa’da yapılan Reform uygulamalarının sonuçları kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Avrupa devletleri arasındaki dinsel bağlar zayıflamıştır. Katolik Kilisesinden ayrılanlar Protestanlık, Kalvenizm, Presbiteryenizm ve Anglikaznizm gibi yeni mezhepler ortaya çıkarmışlardır. Mezhepler arasında çatışmalar meydana gelmiş ve fikir ayrılıkları gözlemlenmeye başlamıştır.

2. Yüzyıllarca Avrupa siyasal ve toplumsal yapısına yön veren Katolik kilise’si ile Papalık, eski itibarını ve gücünü kaybetmiştir. Bunun üzerine Avrupa’da siyasal bölünmeler ortaya çıkmıştır. Katolik kilise’si etkisinden ayrılan ülkelerdeki insanlar, kiliselerde ne varsa yağmalanmaya başlamıştır. Eskisi gibi Haçlı seferleri organize edebilecek kudrete ve güce sahip kilise otoritesi olmadığından, haçlı seferleri yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamıştır.

REFORM'UN SEBEPLERİ NELERDİR?

Reform hareketlerinin sebepleri kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Rönesans döneminde bilim ve eğitimle yetişen özgür düşünceli aydınlar ve din adamları, Katolik Kilisesi’ni eleştirmeye başlamışlardır.

2. İncil’in ulusal dillere tercüme edilmesi ile halkın İncil’i okumasının sağlanmıştır. İncil’de yazanları halkın yıllarca bilmemesi ve kilise otoritesinin istediği şekilde yorumlayarak halkı yıllarca kandırmalarının anlaşılması üzerine kiliseye olan inanç azalmıştır. Sonuç olarak kiliseye karşı sert eleştiriler başlamıştır.

REFORM NEDİR?

Reform terim olarak “yeniden düzenlemek, şekil vermek” anlamına gelmektedir. 16’ıncı yüzyılda Avrupa’da dini alanlarda meydana gelen gelişmeler ve düzenlemelere Reform adı verilmiştir. Reform Katolik Kilisesi'nde ortaya çıkan yeniden yapılandırma faaliyetleridir.