Osmanlıda Burçlar

Osmanlı'da Burçlar

OSMANLI'DA BALIK BURCU HUT

Osmanlı'da balık burcuna hut, hut-i felek, Burc-i mahi ve kevkebetü's-semekeyn de denilmektedir. İçinde otuz dört, dışında dört yıldızı bulunmaktadır.

OSMANLI'DA AKREP BURCU AKREB

Osmanlı'da Akrep burcuna Akreb denilmektedir. İçinde yirmi bir, dışında üç yıldız bulunan bu burca "kej-dun-ı felek " de denilmektedir. Osmanlı'da bugünkü ismi ile kullanılan tek burç akreb burcudur.

OSMANLI'DA BAŞAK BURCU SÜNBÜLE

Osmanlı'da başak burcuna Sünbüle, bakire anlamına gelen azra, burc-ı huşe, huşe-i çarh, huşe-i sipihr de denilmektedir. İçinde yirmi altı, dışında altı yıldızı bulunmaktadır.

OSMANLI'DA YAY BURCU KAVS

Osmanlı'da yay burcuna Kavs denilmektedir. Otuz bir yıldızı bulunan bu burca "Burc-u Keman" yada "Han-ı Keman" da denilmektedir.

OSMANLI'DA BOĞA BURCU SEVR

Osmanlı'da Boğa burcuna Sevr denilmektedir. İçinde otuz iki, dışında beş yıldız bulunan bu burca "Burcu-ı Süreyya" yada "Burcu Gav" da denilmektedir. Bu burçta ayın görünmemesinden dolayı Kamerin kurban edildiğine inanılır. Güneş doğarken gökyüzünün kızıl olması Ay'ın kanı olarak yorumlanmaktadır.

OSMANLIDA BURÇLAR

Osmanlı Devleti'nde burçlar şu şekilde isimlendirilmiştir.

Koç burcu Hamel

Boğa burcu Sevr

İkizler burcu Cevza

Yengeç burcu Seretan

Aslan burcu Esed

Başak burcu Sümbüle

Terazi burcu Mizan

Akrep burcu Akreb

Yay burcu Kavs

Oğlak burcu Cedi

Kova burcu Devl

Balık burcu Hut