Osmanlı Öncesi Beylikler

Anadolu Beylikleri

OSMANLI ÖNCESİ ANADOLU'DAKİ DURUM VE ANADOLU BEYLİKLERİ

13'üncü yüzyılın ikinci yarısından itibaren İhanlıların nüfuzu altına giren Anadolu Selçuklu Devleti asrın sonlarına doğru ziyadesiyle zayıflamış, bir vali kadar hükmü kalmayan son hükümdar II. Gıyaseddin Mesud'un 1308 yılında ölümü ile tamamen ortadan kalkmıştır.

Ayaklanma ihtimallerini gözönünde tutan Moğollar, Selçuklu ailesine mensup prensleri öldürmüşlerdir. Nüfuzları altında bulunan toprakları, Anadolu Umumi Valiliği adı altında toplayarak idaresini Moğol beylerinden birisine tevdi etmişlerdir.

KISACA OSMANLI ÖNCESİ ANADOLU BEYLİKLERİ

RAMAZANOĞULLARI BEYLİĞİ

Ramazan bey tarafından 1353 yılında Adana ve çevresinde kurulmuştur. İlk önce Memluk Devleti’ne bağlı iken Yavuz Sultan Selim il birlikte  Memluklara  karşı savaşmış, daha sonrada Osmanlı Devleti’ne bağlı bir beylik olarak yaşamışlardır. 1608 tarihinde Omsalı Devleti’ne bağlı bir Vilayet haline gelmiştir.

CANDAROĞLULLARI (İSFENDİYAROĞULLARI) BEYLİĞİ

1292 yılında Şemseddin tarafında Sinop ve Kastamonu civarında kurulmuştur. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından ortadan kaldırılmıştır.