Osmanlı Öncesi Beylikler

Anadolu Beylikleri

ERETNA BEYLİĞİ-DEVLETİ (1335-1381)

Eretna Beyliği, Selçuklu Devleti'ni yıkılmak üzereyken kurulan devletlerden olmadığı için Anadolu beylikleri arasında zikredilmemektedir. Fakat Osmanlı tarihini yakından ilgilendirdiğinden Anadolu beyliği olarak değerlendirilip tarih derslerinde anlatılmaktadır.

HAMİTOĞULLARI BEYLİĞİ (1301-1423)

Hamitoğulları Beyliği, Feleküddin Dündar Bey tarafından Eğridir merkez olmak üzere Uluborlu, Yalvaç ve daha sonraları Antalya'yı da içine alan bölgede kurulmuştur. Eğridir'i imar ederek kendi adına nispetle şehre Felekabad ismini veren Dündar Bey Hamitoğulları Beyliği'ni 1301 yılında kurmuştur.

SARUHANOĞULLARI BEYLİĞİ (1313-1410)

Saruhanoğulları Beyliği, Türkmen beylerinden Saruhan Bey tarafından Manisa Merkez olmak üzere eski Lidya kıtasında kurulmuştur. Beyliğin kuruluşu 1313 yılına rastlamaktadır.

EŞREFOĞULLARI BEYLİĞİ (1280-1326)

Eşrefoğulları Beyliği, Beyşehir etrafında 1280 yılında kurulmuştur. Eşrefoğulları Beyliği'nin kurucusu Eşrefoğlu Süleyman Bey Anadolu Selçuklu Devleti emirlerindendir. Eşrefoğlu Süleyman Bey 13'üncü yüzyılın sonlarına doğru Anadolu Selçuklu Şehzadeleri arasındaki mücadelelerde önemli bir rol oynayarak kuvvetini göstermiştir.

CANDAROĞULLARI (İSFENDİYAROĞULLARI) BEYLİĞİ (1292-1461)

Candaroğulları Beyliği Anadolu beylikleri arasında Karamanoğulları Beyliği'nden sonra en uzun ömür süren beylik olmuştur. Kastamonu ve çevresinde kurulan Candaroğulları Beyliği sülalenin altıncı hükümdarı İsfendiyar Beye nispetle İsfendiyaroğulları Beyliği diye de anılmaktadır.