Osmanlı Kronolojisi

Osmanlı Kronolojisi

III. MURAT DÖNEMİ KRONOLOJİSİ (1574-1594)

22 Aralık 1574 tarihinde III. Murat tahta çıkmıştır. Babasının ve 5 erkek kardeşinin cenaze törenleri yapılmıştır.

25 Ocak 1574 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan vefat etmiştir.

09 Ağustos 1574 tarihinde Özdemiroğlu Osman Paşa Çıldır'da zafer kazanmıştır.

1575 yılında Venediklilerle barış antlaşması yenilenmiştir.

1577 yılında Avusturya barış antlaşması sekiz yıllığına yenilenmiştir. Fransa kralının kardeşi Henri Ve Valois Polonya'da kral olarak seçilmiştir.

1578 yılında Piyale Paşa vefat etmiştir. Budin valisi Mustafa Paşa idam edilmiştir.

24 Ağustos 1578 tarihinde Tiflis kuşatılmıştır. Koyun geçidi zaferi kazanılmıştır.

12 Eylül 1578 tarihinde Ereş Kalesi, Tiflis ve Şırvan ele geçirilmiştir.

08 Ekim 1578 tarihinde Kafkasya'daki ilk defa Osmanlı idare teşkilatı oluşturulmuştur.

11 Kasım 1578 tarihinde I. Şamahı Savaşı meydana gelmiştir. Özdemiroğlu Osman Paşa zafer kazanmıştır.

1579 yılında Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa suikast sonucunda şehit edilmiştir. Yerine Ahmet Paşa görevlendirilmiştir.

03 Mart 1579 tarihinde Osmanlı-İngiliz ticari ve siyasi ilişkileri başlamıştır.

23 Ekim 1579 tarihinde Özdemiroğlu Osman Paşa, Kırım Hanı ile Şamah'a girmiştir.

1580 yılında Lala Mustafa Paşa doğu cephesi komutanlığından azledilmiştir. Koca Sinan Paşa Gürcistan ordusu komutanlığına getirilmiştir. Sadrazam Ahmet Paşa vefat etmiştir. Koca Sinan Paşa sadrazamlık görevine atanmıştır.

06 Temmuz 1581 tarihinde Osmanlı ile Fransızlar arasında üçüncü kapitülasyonlar dönemi başlamıştır.

29 Mayıs 1582 tarihinde Sultan Murat'ın oğlu şehzade Mehmet'in sünnet töreni yapılmış ve şenlikler 57 gün boyunca sürmüştür. Yeniçeri ocağı ve Kapıkulu askerlerin bu süre zarfında disiplinsizlikleri iyice artmıştır.

1582 yılında Sadrazam Koca Sinan Paşa azledilmiş, yerine Siyavuş Paşa getirilmiştir.

1583 yılında Ferhad Paşa doğu cephesi ordu komutanlığına tayin edilmiştir.

29 Mart 1583 tarihinde Kraliçe Elizabet tarafından ilk defa bir İngiliz elçisi İstanbul'a gönderilmiştir.

11 Mayıs 1583 tarihinde Özdemiroğlu Osman Paşa İran kuvvetlerine karşı Meş'ale de büyük bir zafer kazanmıştır.

07 Aralık 1583 tarihinde Valide Sultan unvanı ile anılan Nur Banu Sultan vefat etmiştir.

1584 yılında Sadrazam Siyavüş Paşa azledilerek yerine Özdemiroğlu Osman Paşa getirilmiştir.

26 Haziran 1584 tarihinde Osman Paşa Tebriz'i ele geçirmiş ve Erzurum yolunda vefat etmiştir.

1586 yılında Mesih Paşa Sadrazam olmuştur. Doğu cephesi komutanlığına ise  Ferhat Paşa yeniden getirilmiştir. Mesih Paşa aynı yıl içinde azledilerek yerine tekrar Siyavuş Paşa getirilmiştir.

1587 yılında Kaptan Kılıç Ali Paşa vefat etmiştir.

1589 yılında Sadrazam Süyavuş Paşa azledilmitir. Koca Sinan Paşa yeniden sadrazam olmuştur.

12 Mart 1589 tarihinde Osmanlı tarihinde ilk defa yeniçeriler kelle istemeye başlamıştır.(Beylerbeyi olayı)

1590 yılında Azerbaycan ve Kafkasya Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Avusturya ile barış antlaşması yenilenmiştir.

1591 yılında Sadrazam Koca Sinan Paşa azledilmiş ve yerine Ferhat Paşa tayin edilmiştir.

1592 yılında Sadrazam Ferhat Paşa azledilmiş ve yerine Siyavuş Paşa tayin edilmiştir.

1593 tarihinde Sadrazam Siyavuş Paşa azledilmiş ve yerine tekrar Koca Sinan Paşa tayin edilmiştir. Bespirem ve Polata Kaleleri fethedilmiştir.

17 Temmuz 1593 tarihinde Koca Sinan Paşa Avusturya üzerine harekete geçmiştir.

04 Ekim 1593 tarihinde Belgrat'ta büyük bir bozguna uğranılmış ve birçok kale elden çıkmıştır.

08 Kasım 1593 tarihinde Osmanlı ordusu Budin'e çekilmiştir.

1594 yılında Yanik, Talat ve Papa Kaleleri ele geçirilmiştir.

13 Ekim 1594 tarihinde Eflak ve Boğdan'da bir çok Müslüman katledilmiştir.

15 Ocak 1594 tarihinde ise III. Murat vefat etmiştir.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ KRONOLOJİSİ (1520-1566)

1520 yılında Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı tahtına çıkmıştır.

1521 yılında Şam Valisi Çerkes Canbirdi isyan etmiş ve kendisini Suriy eSultanı ilan etmiştir. İsyan bastırılmış ve Canbirdi öldürülmüştür. Kanuni Belgrad üzerine sefer başlatmış, Belgrad Kalesi ve şehri ele geçirilmiştir

1521 yılının Temmuz ayında Böğürdelen Kalesi ele geçirilmiştir.

1522 yılında Venedik Cumhuriyeti ile yeniden barış antlaşması yapılmıştır. Venedikliler Kıbrıs'ı kullanmaları halinde 10000 duka, Zante'yi kullanmaları halinde ise için 5000 duka her yıl Osmanlı Devleti'ne vergi vermeyi kabul etmiştir. Dulkadiroğulları Beyliği'nin son hükümdarı ve dört oğlu idam edilmiştir. Beylik tamamen dağılmış ve Osmanlı Devleti'nin bir vilayeti haline gelmiştir.

16 Haziran 1522 tarihinde Saint-Jean tarikatı şövalyelerine karşı savaş ilan edilmiştir. Osmanlı Donanması Rodos'a doğru harekete geçmiş, Kanuni Sultan Süleyman kara ordusu ile sefere eşlik etmiştir.

20 Aralık 1522 tarihinde Rodos Kalesi Osmanlı Devleti'ne teslim olmuştur.

1523 yılında Kanuni Sultan Süleyman Rodos'un fatihi olarak İstanbul'a geri dönmüştür. Sadrazam Piri Mehmet Paşa istifa ederek emekliliğe ayrılmış, Pargalı İbrahim Paşa sadrazam olarak göreve başlamıştır. İkinci Vezir Ahmet Paşa ise Mısır Valiliği'ne getirilmiştir.

1524 yılında Şehzade Selim dünyaya gelmiştir. Mısır Valisi Ahmet Paşa isyan etmiş ve yakalanarak idam edilmiştir. Kesik başı İstanbul'a gönderilmiştir. Pargalı İbrahim Paşa Kanuni Sultan Süleyman'ın kardeşi Hatice Sultan ile evlenmiştir. Sadrazam İbrahim Paşa Mısır'a düzen getirmek üzere gönderilmiştir.

25 Mart 1525 tarihinde İstanbul'da yeniçeriler isyan etmiştir.

1525 yılında Fransa Kralı I. François Almanya İmparatorluğu'na esir düşmüştür. François'in elçisi İstanbul'a gelerek Alman İmparatorluğu'na karşı Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım talebinde bulunmuştur. Polonya ile Barış antlaşması yenilenmiştir.

23 Mart 1526 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman Mohaç Seferi için İstanbul'dan ayrılmıştır.

9 Temmuz 1526 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman Belgrad'a gelmiş, Petervaradin şehri ve kalesi kuşatılarak ele geçirilmiştir

1526 yılının Ağustos ayında Oyluk ve Ösek kaleleri fethedilmiştir.

29 Ağustos 1526 tarihinde Mohaç Meydan Savaşı'nda Layoş Gagelbu komutasındaki Macar ordusu yok edilmiş ve Macar Krallığı tarihe karışmıştır.

11 Eylül 1526 tarihinde Budin'de Szegedin ve Baç Kaleleri ele geçirilmiştir. Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi vefat etmiştir.

13 Ocak 1527 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman Macaristan fatihi olarak İstanbul'a geri dönmüştür.

1527 yılında Anadolu'da Celaliler yakalanarak öldürülmüşlerdir. Kalenderoğlu isyanı başlamış ve isyan kısa sürede bastırılmıştır.  Bosna, Hırvatistan, İskalvonya ve Dalmaçya'ya akınlar düzenlenmiştir.

28 Şubat 1528 tarihinde Osmanlı korumasına alınan Macar Kralı Zapolay Yanoş ile antlaşma yapılmış, Yanoş ölene kadar Macar tahtında kalmıştır.

15 Mayıs 1529 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman Viyana seferi için İstanbul'dan ayrılmıştır.

03 Eylül 1529 tarihinde Budin Osmanlı ordusu tarafından kuşatılmıştır.

07 Eylül 1529 tarihinde ise Budin Kalesi fethedilmiştir.

24 Eylül 1529 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman Viyana'yı savunanlara teslim olmaları için teklifte bulunmuştur.

24 Ekim 1529 tarihinde Birinci Viyana kuşatması sona ermiştir.

29 Ekim 1529 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman Viyana seferinden İstanbul'a dönmüştür.

1530 yılında Budin Almanlar tarafından kuşatılmıştır.

12 Haziran 1532 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman Niş'e geçmiştir.

21 Eylül 1532 tarihinde Cenevizli Kaptan Andrea Doria Osmanlı sahillerine saldırıda bulunmuştur.

22 Haziran 1533 tarihinde İstanbul barış antlaşması yapılmıştır.

1533 yılında Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa Doğu seferine çıkmıştır.

27 Aralık 1533 tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa İstanbul'a gelmiştir.

1534 yılında Şeyhülislam Kemal Paşazade Ahmet Şemseddin Efendi vefat etmiştir.

02 Nisan 1534 tarihinde Mora sahilindeki Koron Kalesi ele geçirilmiştir.

06 Nisan 1534 tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa Kaptan-ı Derya ilan edilmiştir.

11 Haziran 1534 tarihinde Kanuni 6'ıncı seferine çıkmıştır.(Irakeyn Seferi)

01 Ağustos 1534 tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa Tunus'u ele geçirmiştir.

29 Eylül 1534 tarihinde Bağdat üzerine sefere çıkılmıştır.

1534 yılında Başdefterdar İskender Çelebi görevden alınmıştır.

28 Kasım 1534 tarihinde Bağdat fethedilmiştir.

1535 yılında İskender Çelebi idam edilmiştir.

21 Haziran 1535 tarihinde Şah Tahmasb barış için elçi göndermiştir.

1535 yılında Tunus İspanyolların eline geçmiştir.

20 Temmuz 1535 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman Tebriz'de İran ordusu üzerine harekete geçmiştir.

07 Ağustos 1535 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman İstanbul'a geri dönmüştür.

18 Şubat 1536 tarihinde Fransa'ya karşı ilk kapitülasyonlar verilmeye başlamıştır.

14 Mart 1536 tarihinde Veziriazam İbrahim Paşa idam edilmiş ve yerine Vezir Ayas Paşa tayin edilmiştir.

18 Kasım 1536 tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa İtalya üzerine sefer çıkmıştır.

1536 yılında Fransa ile gizli ittifak antlaşması yapılmıştır.

17 Mayıs 1537 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman 7'inci seferine çıkmıştır.(İtalya-Adriyatik seferi)

15 Eylül 1537 tarihinde Kiklad ve Sporad adalar grubu ele geçirilmiştir.

22 Ekim 1537 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman Pulya seferinden İstanbul'a dönmüştür.

08 Ağustos 1538 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman 8'inci seferine çıkmıştır.(Boğdan Seferi)

1538 yılında Kerpere Kaşof adaları alınmıştır.

24 Nisan 1538 tarihinde Basra'nın anahtarı Kanuni Sultan Süleyman'a takdim edilmiştir.

31 Ağustos 1538 tarihinde Mimar Sinan'ın Prut nehri üzerine yaptığı köprüden Osmanlı ordusu ve Kanuni Sultan Süleyman'ın geçmiştir.

22 Eylül 1538 tarihinde Boğdan Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır.

1538 yılında Barbaros Hayrettin Paşa Girit sahillerini vurmuştur. Basra Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Hadım Süleyman Paşa Aden'i fethetmiştir.

1539 yılında Mimar Sinan Osmanlı Devleti'nin başmimarı olmuş ve ilk eser olarak Eyüp'teki Ayas Paşa Türbesini inşa etmiştir.

28 Eylül 1539 tarihinde Preveze'de zafer kazanılmıştır.

27 Ekim 1539 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman Boğdan Seferi'nden İstanbul'a dönmüştür.

13 Temmuz 1539 tarihinde Ayas Paşa vefat etmiş ve yerine Lütfi Paşa getirilmiştir.

22 Nisan 1541 tarihinde Lütfi Paşa görevden alınmış, yerine Hadım Süleyman Paşa getirilmiştir.

20 Haziran 1541 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman 9'uncu seferine çıkmıştır.(Budin Seferi)

20 Ekim 1541 tarihinde Venedikliler ile barış antlaşması imzalanmıştır.

26 Ağustos 1541 tarihinde Budin bağlılık antlaşmasını imzalamıştır.

27 Aralık 1541 tarihinde ise Kanuni Sultan Süleyman İstanbul'a geri dönmüştür.

1541 yılında Alman İmparatoru ve İspanyol Kralı Cezayir'e saldırmış ve başarısız olup geri çekilmişlerdir.

23 Nisan 1543 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman 10'uncu seferine çıkmıştır.(Avusturya Seferi)

28 Mayıs 1543 tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa 136 adet kadırgadan oluşan muhteşem Osmanlı donanmasıyla İstanbul'dan Nice'ye hareket etmiştir.

20 Haziran 1543 tarihinde Mersina ve Reggio kaleleri ele geçirilmiştir.

29 Temmuz 1543 tarihinde Estergon Kalesi kuşatılmıştır.

10 Ağustos 1543 tarihinde ise Estergon Kalesi fethedilmiştir.

20 Ağustos 1543 tarihinde Nice fethedilmiştir.

05 Aralık 1543 tarihinde Şehzade Mehmet vefat etmiştir.

16 Aralık 1543 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman İstanbul'a dönmüş ve Şehzade Mehmet'in töreni yapılmıştır.

1543 yılında Orta Macar'da Peçevi Kalesi fethedilmiştir.

28 Nisan 1544 tarihinde Hadim Süleyman Paşa görevden alınmış yerine Mihrimah Sultan'ın Kocası Sadrazam Rüstem Paşa görevlendirilmiştir.

04 Temmuz 1546 tarihinde Şehzade Selim'in oğlu Şehzade Murad dünyaya gelmiştir.

19 Temmuz 1546 tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa vefat etmiştir.

19 Haziran 1547 tarihinde Türk-Alman barış antlaşması yapılmıştır.

29 Mart 1548 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman 11'inci seferine çıkmıştır.(II. İran Seferi)

1548 yılının Temmuz ayında Tebriz tekrar ele geçirilmiştir.

12 Ağustos 1538 tarihinde Şehzade Cami ve Külliyesi'nin inşaatı tamamlanmıştır.

15 Ağustos 1538 tarihinde Van Kalesi teslim olmuştur.

13 Eylül 1548 tarihinde Tortum Kalesi fethedilmiştir.

05 Ekim 1548 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman Diyarbakır'dan İstanbul'a dönmüştür.

13 Haziran 1550 tarihinde Süleymaniye Cami'nin inşaatı başlamıştır.

15 Ağustos 1551 tarihinde Trablusgarp Turgut Reis tarafından ele geçirilmiştir.

1552 yılında Piri Reis Hint Denizine seferler düzenlemiştir. Türk-Portekiz savaşları başlamıştır.

23 Şubat 1552 tarihinde büyük zafer elde edilen Segedin baskını yapılmıştır.

1553 yılında Avusturya ile beş senelik barış yapılmıştır. Fransa ile Alman İmparatorluğuna karşı ittifak kurulmuştur. Nahçivan'a sefer düzenlenmiştir.

06 Aralık 1553 tarihinde Rüstem Paşa ve Hürrem Sultan'ın entrikaları sonucu Konya Ereğlisi'nde Padişah çadırında Veliaht Şehzade Mustafa Paşa katledilmiştir.

27 Aralık 1553 tarihinde Şehzade Cihangir vefat etmiştir.

09 Nisan 1554 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman Halep'ten İran üzerine harekete geçmiştir.

22 Ağustos 1554 tarihinde Kala-i Zalim fethedilmiştir.

29 Eylül 1554 tarihinde İran elçisinin mütareke teklifi kabul edilmiştir.

1555 yılında Amasya'da İran Şah'ı ile barış antlaşması imzalanmıştır.

31 Temmuz 1555 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman İstanbul'a dönmüş isyan eden Düzmece Mustafa idam edilmiştir.

29 Eylül 1555 tarihinde Veziriazam Kara Mustafa Paşa Hürrem Sultan'ın entrikaları sonucu suçsuz yere idam edilmiştir.

07 Haziran 1557 tarihinde Süleymaniye Cami'nin inşaatı tamamlanmıştır.

1558 yılında Kaptan-ı Derya Piyale Paşa İspanya üzerine sefere çıkmıştır.

22 Mayıs 1558 tarihinde İspanya işgalinde olan Bizerk alınmıştır.

29 Mayıs 1559 tarihinde Şehzade Selim ve Şehzade Bayezid Konya ovasında karşı karşıya gelmiştir.

31 Mayıs 1559 tarihinde Şehzade Bayezid mağlup olmuş ve geri çekilmiştir.

05 Haziran 1559 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman 12'inci seferine çıkmıştır. (İran seferi)

1560 yılında Osmanlı donanması Cebre'de zafer kazanmıştır.

15 Eylül 1560 tarihinde İran'da esir bulunan Şehzade Bayezid 4 oğlu ile birlikte idam edilmiştir.

10 Temmuz 1561 tarihinde Rüstem Paşa vefat etmiştir. Yerine Semiz Ali Paşa getirilmiştir.

1562 yılında Avusturya ile sekiz yıllık barış yapılmıştır.

02 Haziran 1565 tarihinde Turgut Reis şehit edilmiştir.

14 Nisan 1566 tarihinde Sakız adası fethedilmiştir.

01 Mayıs 1566 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman son seferi olan 13'üncü seferine çıkmıştır.(Zigetvar seferi)

26 Mayıs 1566 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman'ın torununun oğlu Şehzade Mehmet dünyaya gelmiştir.

06 Eylül 1566 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman hastalanarak vefat etmiştir.

II. SELİM DÖNEMİ KRONOLOJİSİ (1566-1574)

07 Eylül 1566 tarihinde Şehzade II. Selim tahta geçmesi için çağrılmıştır. Zigetvar kalesi ele geçirilmiştir.

30 Eylül 1566 tarihinde İstanbul'a gelerek Osmanlı Devleti'nin başına geçmiştir.

17 Ekim 1566 tarihinde II. Selim Belgrad'a doğru harekete geçmiştir.

26 Ekim 1566 tarihinde II. Selim babası Kanuni Sultan Süleyman'ın cenazesini karşılamak maksadı ile Belgrad'a ulaşmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın cenazesi İstanbul'a gönderilmiştir.

04 Aralık 1566 tarihinde ise İstanbul'da yeniçeriler arasında problemler yaşanmaya başlamıştır.

13 Mayıs 1568 tarihinde Yemen ve Taaz ele geçirilmiştir. Edirne'de Mimar Sinan Selimiye Caminin inşaatına başlamıştır. Avusturya ile sekiz yıl sürecek olan barış antlaşması yapılmıştır.

1569 yılında Koca Sinan Paşa Yemen Serdarlığına atanmıştır.

05 Ocak 1569 tarihinde Koca Sinan Paşa görevine başlamak üzere yola çıkmıştır.

15 Mayıs 1569 tarihinde Aden, Zeydiler'den geri alınmıştır. Denizlerde Sumatraya kadar seferler düzenlenmiştir.

04 Ağustos 1569 tarihinde Sokullu Mehmet Paşa Don Volga Kanalı açma projesini gerçekleştirmek istemiştir.

19 Eylül 1569 tarihinde İstanbul'da dönemin en büyük yangınlarından birisi meydana gelmiştir.

18 Ekim 1569 tarihinde ise Fransa ile ikinci dönem kapitülasyonlar imzalanmıştır.

15 Mayıs 1570 tarihinde Kıbrıs Seferi maksadı ile Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması Akdeniz'e doğru harekete geçmiştir.

09 Temmuz 1570 tarihinde Girne Kalesi teslim olmuştur. Lefkoşe ele geçirilmiştir.

18 Temmuz 1570 tarihinde ise Magosa Kalesi kuşatılmıştır.

1571 yılında Uluç Ali Paşa'ya Kılıç Ali Paşa unvanı verilmiştir.

04 Mayıs 1571 tarihinde Osmanlı Donanması Akdeniz'e sefere çıkmış ve Dalmaçya ele geçirilmiştir.

01 Ağustos 1571 tarihinde Kıbrıs adası Venediklilerden alınmıştır.

21 Ekim 1571 tarihinde ise İstanbul tersanesinde yeni donanmanın inşası başlamıştır.

1572 yılında Kaptan Kılıç Ali Paşa 250 kadırgadan oluşan yeni Osmanlı Donanması ile Akdeniz'e sefere çıkmıştır.

1573 yılında Venedik ile barış yapılmıştır.

03 Haziran 1573 tarihinde Piyale ve Kılıç Ali Paşalar İtalya güneyindeki Pulya bölgesine sefere çıkmışlardır.

04 Haziran 1573 tarihinde ise Mimar Sinan Ayasofya'nın onarımına başlamış ve Ayasofya'ya iki adet minare ilave etmiştir.

1574 yılında Tunus üzerine sefere çıkılmıştır. Avusturya ile Osmanlı Devleti arasındaki barış antlaşması yenilenmiştir.

15 Aralık 1574 tarihinde ise II. Selim İstanbul'da vefat etmiştir.

YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ KRONOLOJİSİ (1512-1520)

1512 yılında Yavuz Sultan Selim II. Bayezid'in tahttan çekilmesi üzerine Osmanlı Devleti'nin başına geçmiştir. II. Bayezid Dimetoka'ya giderken yolda vefat etmiştir. Şehzade Ahmet padişahlığını ilan etmiş ve taht kavgaları başlamıştır. Taht kavgalarının devam etmemesi için beş şehzadede idam edilmiştir. Sadrazam Koca Mustafa Paşa idam edilmiştir. Hersek oğlu Ahmet Paşa sadrazam olmuştur. Venedik Cumhuriyeti ve Toskan dükalığı ile barış ve ticaret antlaşması yenilenmiştir.

1513 yılında Padişahın en büyük kardeşi Şehzade Ahmet ve ailesi İran'a sığınmıştır, fakat İran'da idam edilmişlerdir. Macaristan ile Osmanlı Devleti arasındaki barış antlaşması yenilenmiştir. Padişahın kardeşi Şehzade Korkut idam edilmiştir.

1514 yılında İran üzerine sefere çıkılmıştır.

23 Ağustos 1514 tarihinde Çaldıran savaşı meydana gelmiş ve büyük bir zafer kazanılmıştır. Şah İsmail barış yapmak istemiştir, fakat bu teklif reddedilmiştir. Yavuz Sultan Selim İstanbul'a geri dönmüştür.

06 Eylül 1514 tarihinde ise Yavuz Sultan Selim İran'ın başkenti Tebriz'i ele geçirmiştir. Bıyıklı Mehmet Paşa Bayburt'u ele geçirmiştir. Hersek oğlu Ahmet Paşa sadrazamlık görevinden azledilerek yerine Dukain oğlu Ahmet Paşa Sadrazam tayin edilmiştir.

1515 yılının Şubat ayında Yeniçeriler ayaklanmıştır. Yeniçerileri bu ayaklanmaya teşvik eden Sadrazam Dukain oğlu Ahmet Paşa idam edilmiştir. Yavuz Sultan Selim Sadrazam olarak kimseyi tayin etmemiş ve bu makamın gerektirdiği işleri kendisi yerine getirmiştir. Dulkadiroğulları Beyliği Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır. Kemah ele geçirilmiştir.

1515 yılının Temmuz ayında Yavuz Sultan Selim İran seferinden dönmüştür. İran seferleri sırasında askerleri kışkırtan dönemin ileri gelenleri Vezir İskender Paşa, Kazasker Taci'nin oğlu Tuğrayi Cafer Çelebi ve Sekbanbaşı Balyemez Osman Ağa idam edilmiştir. Haliç'te büyük tersanenin yapımına başlanmıştır. Bıyıklı Mehmet Paşa Diyarbakır'ı ele geçirmiştir. Doğu Anadolu'daki beylikler Osmanlı Devleti'nin emri altına alınmıştır.

1516 yılında Yavuz Sultan Selim Mısır'a hareket etmiştir. Veziriazam Ahmet Paşa azledilerek yerine II. Hadım Sinan Paşa görevlendirilmiştir.

24 Ağustos 1516 tarihinde Mercidabık Savaşı'nda büyük bir zafer kazanılmıştır.

28 Ağustos 1516 tarihinde Halep ele geçirilmiştir.

27 Eylül 1516 tarihinde Şam ele geçirilmiştir.

31 Aralık 1516 tarihinde Kudüs ele geçirilmiştir.

22 Ocak 1517 tarihinde Ridaniye Savaşı'nda başarı kazanılmıştır. Sadrazam Sinan Paşa şehit düşmüş, yerine Yunus Paşa geçmiştir.

29 Ocak 1517 tarihinde Kahire kanlı sokak savaşları ile işgal edilmiştir.

15 Şubat 1517 tarihinde ise Yavuz Sultan Selim Kahire'ye girmiş ve hilafet Osmanlı Devleti'ne geçmiştir.

30 Mart 1517 tarihinde Sultan Tumanbay yakalanmıştır.

1517 yılının Temmuz ayında Hicaz Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır.

1517 yılının Eylül ayında ise Yavuz Sultan Selim İstanbul'a dönüşe geçmiştir. Sadrazam Yunus Paşa idam edilmiştir. Piri Mehmet Paşa sadrazam olmuştur.

1519 yılında Anadolu'da Bozoklu Celali isyan etmiştir. Yakalanan Celali idam edilmiştir. Cezayir Hükümdarı Barbaros Hayrettin Osmanlı Devleti himayesine girmeyi kabul etmiştir.

18 Temmuz 1520 tarihinde ise Yavuz Sultan Selim vefat etmiştir.

II. BAYEZİD DÖNEMİ KRONOLOJİSİ (1481-1512)

1481 yılında II. Bayezid Fatih Sultan Mehmet'in vefatı üzerine tahta çıkmıştır. Cem Sultan Bursa’ya giderek kendisini padişah ilan etmiştir, fakat Yenişehir ovasında Sultan Bayezid'a yenilmiş ve sırasıyla önce Konya'ya kaçmış daha sonrada Mısır'a sığınmıştır.

1482 yılında Sultan Bayezid ile Cem Sultan Yenişehir'i kuşatmıştır. II. Bayezid bu kuşatmadan zaferle dönmüştür. Venedik cumhuriyeti ile barış antlaşması yenilenmiştir. Mısır Sultanlığına sığınmak için Cem Sultan Konya’dan Suriye’ye geçmiş ve burada törenlerle karşılanmıştır. Dönemim ünlü vezirlerinden Gedik Ahmet Paşa idam edilmiştir. Rodos şövalyeleri ile II. Bayezid arasında barış imzalanmıştır.

1483 yılında Napoli krallığı ile barış antlaşması yapılmıştır. Macaristan ile 5 yıllığına barış antlaşması yapılmıştır. II. Bayezid Morova'ya sefer düzenlemiş ve Hersek Osmanlı topraklarına katılmıştır.

1484 yılında Boğdan üzerine sefer çıkılmıştır. Akkerman ve Kili kaleleri fethedilmiştir.

1485 yılında Memlüklerle Osmanlı Devleti arasında anlaşmazlıklar başlamıştır.

1488 yılında Endülüs'te son Müslüman Devleti olan Gırnata Sultanlığı Osmalı Devleti'nden yardım istemiştir. İkinci Bayezid Kemal reis komutasında gönderdiği Osmanlı donanması İspanya sahillerine ulaşmıştır. İspanya Müslümanları afrikaya geçmiştir.

1489 yılında Memlükler tarafından bazı topraklar Osmanlı Devleti'nden alınmıştır. Osmanlı Donanması güçlendirilmiştir. Polonya ile barış antlaşması yapılmıştır.

1490 yılında Osmanlı Devleti ve Lehistan ile arasında barış antlaşması yapılmıştır.

1491 yılında Memlüklerle barış antlaşması yapılmıştır.

1492 yılında Macarlara karşı Belgrad seferi düzenlenmiştir. Belgrad kuşatılmıştır. Rusya ve Osmanlı Devleti arasında ilk siyasi ilişkiler başlamıştır.

1493 yılında Bosna Beylerbeyi Yakup Paşa'nın İstirya akını ve Kırbova'da yirmibeş bin Macar askerinin öldürüldüğü büyük bir zafer kazanılmıştır.

1494 yılında Fransızlar ve Almanlar Osmanlı Devleti’nin taksimi için gizlice planlar yapmaya başlamışlardır.

1495 yılında Cem Sultan vefat etmiştir. Macarlarla anlaşmazlılar çözülmeye başlamıştır.

1497 yılında Karadağ Türk himayesi altına alınmıştır. Rus elçisi Mhail Pleçşef İstanbul’a gelmiştir. İki ülke arasında ilk ticari ilişkiler başlamıştır.

1498 yılında Malkoçoğlu tarafından Polonya'ya Türk akınları başlamıştır.

1499 yılında İnebahtı ele geçirilmiştir. Venedik ile savaş başlamıştır. Preveze'de baskın olmuştur.

1500 yılında Mora'da Navarin, Modon ve Koron Venediklilerden alınmıştır.

1501 yılında Fransızlar Midilli Adası’nı kuşatmıştır. Avrupalılar Türklere karşı ittifak kurmaya başlamıştır. İstanbul'da Bayezid Cami ve Külliyesi'nin inşaatı başlamıştır. Arnavutluk sahillerinde Draç Venedikliler'den alınmıştır.

1502 yılında Osmanlılarla Venedikliler arasında barış yapılmıştır.

1503 yılında Osmanlılarla Macarlar arasında barış yapılmıştır.

1505 yılında 1501 yılında inşaatı başlayan Bayezid Külliyesi tamamlanmıştır.

1507 yılında Osmanlılar ile İran arasındaki ilişkilerin bozulmaya başlamıştır. Şah İsmail Safavi Anadolu’ya akınlar düzenlemeye başlamıştır.

1508 yılında Şehzade Korkut Mısır’a  sığınmıştır.

1509 yılında İstanbul'da deprem meydana gelmiş ve tarihe Küçük Kıyamet ismiyle geçmiştir.

1511 yılında Teke Sancağındaki kızılbaşlar, Hasan ismindeki bir şii sofu idaresinde isyan etmiştir. Kırım'dan Edirne'ye geçen Şehzade Selim Edirne'yi işgal etmiş ve babasına isyanda bulunmuştur. Uğraş deresi savaşında yenilgiye uğramıştır.

1512 yılında yeniçerilerin baskısı sonucu II. Bayezid tahttan çekilmiş ve I. Selim tahta geçmiştir.

FETRET DEVRİ KRONOLOJİSİ (1402-1413)

1402 yılında Osmanlı Devleti'nin Timur karşısında mağlup olması ve Yıldırım Bayezid'in esir düşmesi üzerine, kardeşleri ve Şehzadeler arasında taht kavgaları başlamıştır. 10 yıl boyunca sürecek olan Fetret devrini çatışmalar ve taht mücadeleleriyle geçmiş ve zaman kaybedilmiştir. Timur tarafından İznik, Bursa ve İzmit şehirleri yağmalanmıştır. Anadolu toprakları Timur tarafından eski sahiplerine geri verilmiştir.

1403 yılında Yıldırım Bayezid vefat etmiştir. Bizans ve Mısır Timur'a bağlılıklarını bildirmiştir. Timur Anadolu'dan ayrılmıştır. İsa ve Musa Çelebiler arasında taht kavgaları başlamıştır. Mehmet Çelebi Tokat, Şarki, Niksar, Karahisar ve Sivas geri alınmıştır. Emir Süleyman ile Bizans hükümdarı Paleologos arasında İstanbul ittifak antlaşması imzalanmıştır. Şehzade Murad dünyaya gelmiştir.

1404 yılında Çelebi Mehmet Balıkesir ve Bursa'yı ele geçirmiştir. İsa Çelebi Musa Çelebiye karşı hücum etmiştir.

1405 yılında Saruhan Mehmet Çelebi tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. İsa Çelebi Mehmet Çelebi tarafından yenilgiye uğratılmıştır.

1406 yılında Mehmet Çelebi ve Süleyman Çelebi arasında taht mücadelesi başlamıştır. Bursa'yı elinde bulunduran Mehmet Çelebi şehri terk edip kardeşi Süleyman Çelebi'nin üstünlüğünü kabul etmiştir. Çandarlı Ali Paşa vefat etmiştir. Tahtı ele geçirmek isteyen Musa Çelebi isyan etmiş ve Rumeli'ye geçmiştir.İsyan'ı durdurmak için görevlendirilen Emir Süleyman Edirne'ye geçmiştir. Şehzadeler arasındaki taht kavgaları Rumeli'de gerçekleşmeye başlamıştır.

1408 yılında Dobrovnik Cumhuriyeti ile Emir Süleyman arasında geçmişte yapılan Osmanlı antlaşmaları yenilenmiştir.

1410 yılında Musa Çelebi Edirne tahtını ele geçirmiştir. Süleyman Çelebi Edirne'de zafer kazanmış, İstanbul'a dönerken öldürülmüştür. Bizans'ın 1402 tarihinden beri ödemediği vergiler Musa Çelebi tarafından istenmiştir. Bunu üzerine Bizans ile Süleyman Çelebi arasındaki antlaşma bozulmuştur. Mehmet Çelebi kardeşi Musa Çelebiyi kardeş katili ilan etmiş ve kendisini Osmanlı tahtının varisi ilan etmiştir. Mehmet Çelebi Bizans'la anlaşma yaparak kuvvetlerini boğazdan Rumeli'ye geçirmiştir.

1411 yılında Musa Çelebi tarafından İstanbul kuşatılmıştır.

1412 yılında Musa Çelebi ve Mehmet Çelebi arasında İnciğiz Savaşı meydana gelmiştir.

1413 yılında I. Mehmet iktidarı ele geçirmiş, otoriteyi sağlamış ve Edirne'de yeniden Osmanlı Devleti'ni kurmuştur. Musa Çelebi öldürülmüştür. Anadolu ve Rumeli toprakları üzerinde Mehmet Çelebi otoritesini sağlamıştır.

FATİH SULTAN MEHMED (II. MEHMED) DÖNEMİ KRONOLOJİSİ (1451-1481)

1451 yılında II. Mehmed ikinci defa tahta çıkmıştır. Şehzade küçük Ahmed devletin geleceği (Nizam-ı Alem)  için boğdurulmuştur. Menteşe Beyliği Osmanlı Devleti'nin himayesine girmiştir. Karaman isyanı bastırılmıştır. Cülus törenlerinde bahşiş verilmesi uygulaması başlatılmıştır.

1452 yılında Anadoluhisarı onarıma alınmıştır. Rumelihisarı yapılmıştır. Bizans'a karşı savaş ilan edilmiştir. Bizans kralı İstanbul kapılarını ördürmüştür. II. Mehmed İstanbul’dan Edirne’ye hareket etmiştir.

1453 yılında Haliç boğazına zincir çekilmiştir. Dönemin en büyük toplarından Şahi isimli top İstanbul önlerine getirilmiş ve İstanbul'un çevresi işgal edilmiştir.

Türk ordusunun İstanbul önlerine gelmiş ve II. Mehmet İstanbul surlarının önünde karargah kurmuştur. Osmanlı donanması gece karanlığında Kasımpaşa karadan geçirilerek Haliç'e indirilmiştir. II.Mehmet ve ordusu Cuma namazının ardından kuşatma harekatına başlamıştır. Haliç ve Marmara arasında kuşatma hattının oluşturulmuştur.Bizans'a teslim olma çağrısı yapılmış ve bu teklif reddedilmiş ve savaş başlamıştır.

1453 yılı Mayıs ayının 29 'uncu günü İstanbul’un fethedilmiş ve II. Mehmet İstanbul'a girmiştir. İstanbulun'un fethi ile tarihte Ortaçağ dönemi bitmiş, Yeniçağ dönemi başlamıştır. İstanbul’un Osmanlı Devleti'nin başkenti ilan esilmiştir.

1453 yılında Ayasofya cami haline getirilmiştir. II. Mehmet Fatih unvanını almıştır. Doğu Hristiyanlığı Osmanlı Devleti himayesine alınarak, Batı Hristiyanlığına karşı yeni bir Rum Ortodoks Patriki tayin edilmiştir. Çandarlı Halil Paşa’nın Veziriazamlıktan azledilmiş ve yerine Mahmud Paşa görevlendirilmiştir. Midilli, Enez ve Ceneviz Beyleri’nin Osmanlı Devleti'ne bağlılıklarını bildirmiştir. Süleyman Bey İstanbul valilisi,  Celalzade Bey Kadılığa atanmıştır. Silivri Kalesi, Limni, İmroz ve Taşoz’un Osmanlı topraklarına katılmıştır.

1454 yılında Birinci ve ikinci Sırp seferleri düzenlenmiştir. Rodos Şövalyelerine karşı savaş ilan edilmiştir. Venedik Cumhuriyeti ile barış imzalanmıştır. Osmanlı donanması Adalar üzerine sefere çıkmıştır.

1456 yılında Enez ve Ceneviz kolonisi toprakları ele geçirilmiş ve üçüncü Sırbistan Seferi yapılmıştır. Belgrad kuşatılmıştır.

1458 yılında Sırbistan ve Atina fethedilmiştir. Mora'ya sefer düzenlenmiştir. Eyüp Cami ve Yedikule'nin inşaatına başlanmıştır.

1459 yılında Kazıklı Voyvoda'ya karşı savaş açılmış ve idam edilmiştir. Güney Mora fethedilmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin vefat etmiştir. Şehzade Cem Sultan dünyaya gelmiştir. Sırbistan bir Türk vilayeti haline getirilmiştir.

1460 yılında Eflak Osmanlı Devleti himayesine girmiştir. Güney Mora despotlukları ele geçirilmiştir.

1461 yılında Amasra Ceneviz kolonisi ve Çandaroğulları Beyliği toprakları ele geçirilmiştir. Trabzon Rum İmparatorluğu Osmanlı topraklarına katılmıştır. Arnavutlukla olan mütareke sona ermiş ve barış antlaşması imzalanmıştır. Bosna Krallığı ele geçirilmiş, Hersek Osmanlı Devleti'ne bağlanmayı kabul etmiştir.

1462 yılında Çanakkale Boğazındaki kaleler onarılmıştır. Fatih Cami’nin temeli atılmıştır. Midilli Adası ve Bosna Krallığı fethedilmiştir. Eflak Prensliği Osmanlı Devleti'ne bağlanmayı kabul etmiştir. Arnavutluk ile olan mütareke dönemi sona erdirilmiş ve barış antlaşması imzalanmıştır.

1463 yılında 10 yıl boyunca sürecek olan Osmanlı ile Venedik arasında savaşlar başlamıştır.

1466 yılında Fatih Sultan Mehmed Arnavutluk üzerine sefere çıkmış ve Arnavutluk kaleleri alınmıştır. Büyük Türk denizcisi Barbaros Hayreddin Paşa’nın dünyaya gelmiştir. Karamanoğulları Beyliği sona ermiştir.

1467 yılında Anadolu'da Konya ve Laren'de Osmanlı topraklarına katılmıştır. İskender Bey vefat etmiştir.

1468 yılında Şehzade Cem’in Kastamonu vali olarak atanmıştır.

1469 yılında Ermanak, Aksaray ve İçel Osmanlı topraklarına katılmıştır.

1470 yılında Osmanlı Devleti'ne karşı isyan eden Muhammed-hanileri basılmış ve cezalandırılmıştır.

1471 yılında Yavuz Sultan Selim dünyaya gelmiştir. Mısır, Suriye Kölemen Sultanlığı  ve Osmanlı Devleti arasında anlaşmazlıklar başlamıştır. Alaiyye Beyliği ele geçirilmiştir. Alanya Osmanlı topraklarına katılmıştır. Fatih Camisi ve Külliyesi açılmıştır.

1472 yılında Silifke Osmanlı topraklarına katılmıştır. Topkapı Sarayı’nın inşaatına başlanmıştır. İstanbul'da Çinili köşk yapılmıştır.

1473 yılında Osmanlı Devleti ile  Akkoyunlular arasıda ilişkiler bozulmuş ve Otlukbeli savaşı meydana gelmiştir. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan esir edilmiştir.

1474 yılında Sadrazam Mahmut Paşa idam edilmiştir.

1475 yılında Kırım Osmanlı'ya bağlılıklarını bildirmiştir. Benli Giray Kırım Hanlığının başına oturtulmuş ve Karadeniz'in güvenliği sağlanmıştır.

1476 yılında Fatih Sultan Mehmed Boğdan'da büyük bir zafer kazanmıştır. Belgrad kuşatılmıştır.

1477 yılında Arnavutluk'ta Kroya ele geçirilmiştir. İnebahtı Lepant kuşatılmıştır. Turhanoğlu Ömer Bey Venedik ve İtalya'ya akınlar düzenlemiştir.

1478 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından ilk altın para bastırılmıştır.

1479 yılında Gürcistan ve Çerkezistan ele geçirilmiştir.Osmanlı Devleti ile Venedikliler arasında barış yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmed Venediklilere Trabzon ve Kefe’de ticaret yapma hakkı tanıyan bir ahidname vermiştir. Osmanlı Devleti ile Mısır arasında anlaşmazlıklar artmaya başlamıştır. Kefalonya, Ayamavra ve Zanta Adaları işgal edilmiştir.

1480 yılında Fatih Sultan Mehmed İtalya'ya sefer düzenlemiştir.Rodos kuşatılmış fakat başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

1481 Devlet idaresinde yeni bir uygulama geçilmiştir. Büyüyen Osmanlı toprakları için Kazaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılmıştır. Fatih Sultan Mehmed vefat etmiştir.

II. MURAD DÖNEMİ KRONOLOJİSİ (1421-1451)

1421 yılında Çelebi Mehmed’in vefat üzerine II. Murad Bursa’da tahta çıkışmıştır. Sultan Murad'ın amcası Şehzade Mustafa saltanat hakkı gerekçesiyle Rumeli'de faaliyetlerde bulunmuştur. Gördüğü destekler üzerine Edirne'yi ele geçirmiş ve kendisini padişah ilan etmiştir.

1422 yılında Ulubad suyu savaşında Mustafa Çelebi yanilgiye uğramış ve Edirne'de idam edilmiştir. II. Murad’ın Rumeli'ye sefer düzenlemiştir. İstanbul’a altıncı defa kuşatma yapılmıştır.

1423 yılında Eflak, Arnavutluk ve Mora'ya seferler düzenlenmiştir. Sultan Murad'ın kardeşi Şehzade Mustafa isyan etmiş ve İznik'te yakalanarak idam edilmiştir.

1424 yılında Kuzey Karadeniz’in Sinop Bölgesi’nde Çandaroğlu İsfendiyar Bey’in itaat altına alınmıştır ve beyliğe son verilmiştir. Bizans 30000 duka altın vererek Osmanlı Devleti ile arasında barış antlaşması yapmıştır. Eflak, Sırbistan ve Macaristan ile anlaşmalar imzalanmıştır.Devlet idaresinde örgütlenmeler gerçekleştirilmiş, dini işlerin yürütülmesi için Şeyhülislamlık makamının kurulmuştur.

1425 yılında Molla Fenari ilk Şeyhülislam olarak tayin edilmiştir. Almanya ve Macaristan ile iki yıllık barış antlaşması yapılmıştır. Menteşe Beyliği Osmanlı Devleti'nin himayesine alınmıştır.

1426 yılında İzmir Bey’i Cüneyd yakalanmış ve idam edilmiştir. Teke Beyliği toprakları Osmanlı Devleti'ne katılmıştır.

1428 yılında Germiyan Beyliği hükümdarının vefatı sonucunda, hükümdarın vasiyeti üzerine Germiyan Beyliği Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır.

1429 yılında Sadrazam Çandarlı İbrahim Paşa, Anadolu’nun manevi koruyucusu Hacı Bayram Veli ve din bilginlerinden Emir Sultan vefat etmiştir.

1430 yılında Selânik Venediklilerden geri alınmıştır. Gelibolu zafer kazanılmıştır.

1431 yılında Yanya ele geçirilmiştir.

1432 yılında Fatih Sultan Mehmed Edirne’de dünyaya gelmiştir.

1435 yılında Osmanlılara karşı Macaristan, Sırbistan ve Eflak Hükümetleriyle ittifak eden Karaman Beyi İbrahim Bey’in Osmanlı topraklarına saldırması sonucunda yenilgiye uğratılmış ve idam edilmiştir. Sırp Kralı Yorgi Brankoviç kızı Prenses Mara'yı Sultan Murad ile evlendirmiş ve Osmanlı Devleti'nin himayesi altına girmiştir.

1439 yılında Sırbistan'ın başkenti Semendire ele geçirilmiştir. Macar Kralı II. Albert mağlup edilmiştir.

1441 yılında Belgrad kuşatması başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

1443 yılında Macar Ordusu Başkomutanı Yanko Hunyadi Yanoş’un kumandasındaki Haçlı ordusu, Türk akıncılarını yenerek Niş ve Derbendi ele geçirmiştir.

1444 yılında Yalvaç Savaşı meydana gelmiştir. Macaristan ile 10 seneliğine Zegedin barış antlaşması imzalanmıştır. II. Murad kendi isteği ile tahttan çekilmiş ve yerine 12 yaşındaki Şehzade II. Mehmed’i tahta çıkarmıştır.II. Murad’ın Edirne’den Manisa’ya geçmiştir. Durumdan faydalanan Macar Kralı Zegedin antlaşmasını bozmuştur. II. Mehmet babasını tekrar tahta oturması için göreve çağırmıştır. Varna'da büyük bir zafer kazanılmıştır.

1445 yılında Sultan Mehmed’in tahtı babasına bırakıp, Manisa’ya çekilmiştir. II. Murad’ın Edirne’de ikinci defa tahta çıkışmıştır.

1446 yılında II. Murad Mora'ya sefer düzenlemiş ve Mora despotunu vergiye bağlamıştır.

1447 yılında II. Mehmed’in oğlu Şehzade Bayezid dünyaya gelmiştir. Arnavutluk’ta İskender Bey'in isyan etmesi sonucunda Kroya Akçahisar kuşatılmıştır.

1448 yılında Macar Başkumandanı Yanoş ile yapılan II. Kosova savaşı zaferle sonuçlanmıştır.

1449 yılında II. Mehmed Dulkadiroğlu Beyi’nin kızı ile Edirne’de evlenmiştir. Asi İskender Beyi ortadan kaldırmak için harekete geçilmiş ve Arnavutluk ele geçirilmiştir.

1450 yılında II. Murad’ın son defa Arnavutluk üzerine sefere çıkmıştır. Kroya Akçahisar’ın ikinci kez kuşatılmıştır.

1451 yılında II. Murad felç geçirerek Edirne'de vefat etmiş ve Bursa’da gömülmüştür. Sultan II. Mehmed ikinci defa Osmanlı Tahtına çıkmıştır.

ÇELEBİ MEHMED (I. MEHMED) DÖNEMİ KRONOLOJİSİ (1413-1421)

1413 yılında Çelebi Mehmed otoriteyi ele geçirmiş ve Osmanlı Devleti tahtına geçmiştir. Osmanlı Devleti için tehlike arz eden Kadıasker Simavlı Şeyh Bedreddin Mahmud görevden alınmış, İznik'e sürgün gönderilmiştir.

1414 yılında Çelebi Mehmed ikinci Karaman seferine çıkmıştır. Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Kadınhan bölgeleri geri alınmıştır. Konya kuşatılmıştır. İzmir ve Aydın bölgesi Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ceneviz sömürgeleri Foça, Midilli ve Sakız Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır.

1415 yılında Çelebi Mehmed'in ikinci Karaman seferi başarı ile tamamlanmış, Konya ele geçirilmiştir. Esir düşen Karamanoğlu Mehmet Bey ve oğlu affedilmiştir. Osmanlı donanması adalar üzerine sefer çıkmıştır.

1416 yılında Adalar denizinde Türk ticaret gemileri Venedik kolonilerini tarafında taciz edilmeye başlamıştır. Venedik donanması Türk deniz üssü olan Gelibolu'ya baskında bulunmuştur. Osmanlı ve Venedik Deniz Savaşı sonunda barış anlaşması yenilenmiştir. Şeyh Bedreddin isyan etmiştir. Macar Kralı Sigismund'un Mirçe'ye yardım etmesine karşılık olarak Türk akıncıları Macaristan'a akınlar düzenlemiş ve pek çok ganimet ve esirle geri dönmüşlerdir.

1417 yılında Arnavutluk'ta Avlonya ele geçirilmiştir. Çelebi Mehmed tarafından 14 yaşındaki oğlu Şehzade Murad Amasya'ya vali tayin edilmiştir.

1418 yılında Samsun Bölgesi ele geçirilmiştir. Tatar aşiretleri Rumeli'ye iskan edilmek üzere göç etmeye başlamışlardır.

1419 yılında Orhan Gazi için Bursa’da yaptırılan Yeşil Cami ve Türbe inşaatı tamamlanmıştır. Bizans tarafından geri alınan Hereke, Gebze, Darıca, Kartal ve Pendik Osmanlı topraklarına tekrar dahil edilmiştir.

1420 yılında Anadolu'daki Türk İslam birliğini parçalamak için bölücü fikirler yayan Şeyh Bedreddin Mahmut faaliyetlerini arttırmış ve isyan başlatmıştır. I. Mehmet tarafından isyanlar bastırılmıştır. Şeyh Bedreddin Mahmut idam edilmiştir.

1421 yılında Çelebi Mehmed vefat etmiştir.

YILDIRIM BAYEZİD DÖNEMİ KRONOLOJİSİ (1389-1402)

1389 yılında Sultan Murad Hüdavendigar'ın şehit edilmesi üzerine Yıldırım Bayezid tahta çıkmıştır. Sırp Kralı Lazar'ın oğlu Etiye, Yıldırım Bayzeid tarafından Sirbistan tahtına çıkarılmış ve Sırbistan Osmanlı Devletine bağlı bir devlet haline gelmiştir. Çelebi Mehmed dünyaya gelmiştir. Anadolu'da Türk Beylikleri Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak kurmuşlardır.Yıldırım Bayezid’in, Devlet tarihinde en önemli bir yetkiyi üstlenmiş ve Bizans İmparatorlarını tayin ve azletmiştir.

1390 yılında Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe Beyikleri Osmanlı Devleti’ne katılmıştır. Karaman'a sefer düzenlenmiştir. Konya kuşatılmıştır. Gelibolu tersanesi insa edilmiştir.  Alaşehir ele geçirilmiştir.

1391 yılında İstanbul ilk defa Türkler tarafından kuşatılmıştır. İkinci Mora seferi yapılmıştır. Bizans ile dostluk anlaşması imzalanmış ve Bizans Osmanlı Devleti'ne vergi vermeyi kabul etmiştir. Alaşehir Bizans'tan alınmıştır. Merkezi Antalya olan Hamid Oğulları Beyliği Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Karaman'a sefer düzenlenmiş ve Konya kuşatılmıştır. Macaristan’da ilk Osmanlı zaferi elde edilmiştir. Eflak Voyvodası Türkler'e bağlanmayı kabul etmiştir. Yıldırım Beyazid, Sırp Prensesi Olivera ile evlenmiştir. Selanik ele geçirilmiştir. Evranos Bey akıncıları tarafından Mora'ya akınlar düzenlenmiştir.

1392 yılında Kastamonu Çandaroğlu Beyliği'nden alınarak Osmanlı  topraklarına katılmıştır. Sinop hükümdarı Çandaroğlu İsfendiyar Bey Osmanlı hakimiyetini kabul etmiştir. İşkodra ve Amasya’nın işgal edilmiştir.

1393 yılında Amasya Beyi Hacı Şahgeldi topraklarını Osmanlı Devleti'ne teslim etmiştir. Osmalı Devleti'nde hukuki bir gelişme olarak Mahkeme Rüsumu konulmuştur.

1394 yılında Arnavutluk istila edilmiştir. Selanik ve Yenişehir bölgesi ele geçirilmiştir.

1395 yılında Yıldırım Bayezid tarafından İstanbul’un ikinci kez kuşatılmıştır.

1396 yılında Yıldırım Bayezid haçlılara karşı tarihimizin en büyük zaferi olan Niğbolu Savaşını kazanmıştır. Şile fehedilmiş ve Boğaziçinde Anadolu Hisarı'nın inşaatı başlamıştır. Arnavutluk ele geçirilmiştir.

1397 yılında Akçay'da zaferler kazanılmıştır. Karaman Devleti'ni Osmanlı himayesine girmiştir. Güzelce Hisar Yıldırım Beyazid tarafından inşa edilmiştir. İstanbul’un üçüncü kez kuşatılmıştır. Yunan ve Mora topraklarına Türk akınları başlamıştır.

1398 yılında Karaman ülkesi hükümdarı Alaeddin Osmanlı topraklarına saldırmış ve yapılan mücadelede vefat etmiştir. Karaman ülkesi Osmanlı topraklarına katılmıştır.

1399 yılında Yıldırım Bayezid 10 yaşındaki küçük oğlu Şehzade Mehmet'i Dulkadiroğulları Beyliği Hükümdarı'nın kızı Emine Hatun ile evlendirmiştir. Dulkadiroğulları Beyliği hakimiyet altına alınmıştır. Yıldırım Bayezid ile Timur arasında anlaşmazlıklar başlamıştır.

1400 yılında İstanbul’da bir Türk mahallesi, şeriye mahkemesi ve bir cami yapılmıştır. İstanbul'u dördüncü defa kuşatma girişiminde bulunulmuş, Timur sebebi ile kuşatma kaldırılmıştır. Timur Sivas'ı ele geçirmiş ve katliam yapmıştır.

1401 yılında Erzincan Beyliği’nin işgal edilmiştir.

1402 yılında Ankara Savaşı meydana gelmiştir. Yıldırım Beyazid ile Timur ordusunun karşı karşıya gelmesi sonucunda beklenilmeyen bir bozgun olmuş ve savaşın seyri değişmiştir. Ankara bozgunu sonucunda Yıldırım Bayezid esir düşmüştür.