Osmanlı Dönemleri

Osmanlı Dönemleri

YÜKSELİŞ DÖNEMİ - DEVRİ (1453-1579)

Osmanlı Devleti'nin 1453 yılında İstanbul'un fethedilmesi ile başlayıp, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın 1579 yılında vefat etmesine kadar geçen süreçteki olayların incelendiği döneme Yükseliş Dönemi(devri) adı verilmiştir. İstanbul'un fethedilmesi ile Osmanlı Devleti'nde yeni bir safha açılmıştır. İstanbul'un fethedilmesi yalnızca Osmanlı Devleti için değil, dünya tarihi bakımından da önem arz etmektedir. Dünya tarihi açısından Orta Çağ'ın sonu olarak kabul edilen bu olayın kahramanı Fatih Sultan Mehmet bir dönemi kapayan adam olarak anılmıştır.

KURULUŞ DÖNEMİ - DEVRİ (1299-1453)

Osmanlı Devleti'nin 1299 yılında kuruluşu ile başlayıp 1453 yılında İstanbul'un fethedilmesine kadar geçen süreçteki olayların incelendiği döneme Kuruluş Dönemi(devri) adı verilmiştir. 1402 yılında Ankara muhaberesinin meydana gelmesi ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş safhasını sekteye uğratan bu dönem sebebi ile Kuruluş Dönemi İstanbul'un fethedilmesine kadar uzamıştır. Timur'un Yıldırım Bayezid'a indirdiği büyük darbe olmasaydı, Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi daha erken tamamlanabilecekti.

OSMANLI DEVİRLERİ/DÖNEMLERİ

Osmanlı siyasi tarihi şu devirlere/dönemlere ayrılmaktadır.

1.Kuruluş devri:(1299 - 1453)

2.Yükselme devri:(1453 - 1579)

3.Duraklama devri:(1579 - 1683)

4.Gerileme devri:(1699 - 1792)

5.Dağılma ve yıkılış devri:(1792 - 1918)

Osmanlı Devleti'nin 1402 yılında Ankara'daki mağlubiyetinden sonra dağılması ile başlayan, Yıldırım Bayezid'in çocukları arasındaki saltanat mücadelesi ile devam eden ve 1413 yılında I. Mehmet Çelebi'nin tek Sultan olarak kabul edilmesi ile son bulan 11 yıl boyunca süren bu döneme Fetret Devri denir.