Osmanlı Dönemi İsyanları

Osmanlı Dönemi İsyanları

EYALET İSYANLARI

Osmanlı Devleti’nin duraklama döneminde merkezi otorite giderek zayıflamıştır. Osmanlı Devleti’nin uzak eyaletlerinde devlete bağlı toprakları kontrol altında tutmak giderek zor bir hal almaya başlamıştır. Bu dönemde çıkan isyanlar ya halk tarafından ya da eyalet yöneticileri tarafından çıkarılmıştır.

CELALİ İSYANLARI

17’nci yüzyılın I. Ahmet ve IV. Murat dönemlerinde, ekonomik sebepler başta olmak üzere toplumsal ve siyasal alanda bozulmaların yaşanması sonucunda Anadolu’nun çeşitli yerlerinde ayaklanmalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Anadolu’da çıkan bu isyanlara Celali İsyanları adı verilmiştir.

İSTANBUL İSYANLARI

17 ‘nci yüzyılda Genç Osman, IV. Murat ve IV. Mehmet zamanlarında Osmanlı Devleti’nde bazı isyanlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu isyanlardan İstanbul’da meydana gelenler genellikle yeniçeriler ve sipahiler tarafından çıkarılmıştır. Çıkan bu isyanlara yer yer ulema sınıfı ve medrese öğrencileri de katılmıştır.