Nizip Savaşı

Nizip Savaşı

Osmanlı ordusuyla ayaklanan Mısır valisi Mehmet Ali Paşanın kuvvetleri arasında olmuştur (1839). Kütahya antlaşmasından (1833) iki taraf da memnun olmamıştı. Padişah II. Mahmut, Mehmet Ali Paşaya verilen Suriye ve Adana eyaletlerini geri almak istiyor, Mehmet Ali Paşa da elde ettiği kazancı az buluyordu. Her yıl ödemesi gereken vergi de bir anlaşmazlık konusu

olmuştu. Suriye’de, yeni vergiler konması özgürlüklerin kısılması gibi nedenlerle Mısır valisine karşı ayaklanma çıktı. Osmanlı devleti; bu durumdan yararlanmak istedi. Bu sırada Mehmet Ali Paşa bağımsızlığını ilan etti. Bunun üzerine Osmanlı devleti Hafız Mehmet Paşa komutasında Süriye'ye bir ordu gönderdi. Mehmet Ali Paşanın oğlu İbrahim Paşanın komutasındaki Mısır ordusu da Halep’te bulunuyordu.' Nizip’e gelen Osmanlı ordusunda başta Moltke olmak üzere Prusyalı subaylar vardı. Mısır ordusu, ileri yürüyüşe geçerek Nizip, yakınlarına geldi. Osmanlı ordusunun . durumu daha iyi idi. Moltke, hemen saldırıya geçilmesini önerdi. Fakat, din adamları, cuma günü savaşmanın Müslümanlığa uygun olmadığını ileri sürdüler, gece baskını yapılmasına da karşı çıktılar. Mısır ordusunun durumu düzeldi. Moltke, geri çekilmeyi ileri sürdü. Bu da kabul edilmedi. Mısır ordusu, üç koldan saldırıya geçti. Çok şiddetli savaşlar sonunda Osmanlı ordusu ağır bir yenilgiye uğradı.