Osmanlı Devletinin Yaptığı Savaşlar

Osmanlı devletinin yaptığı savaşlar

Akçay savaşı

Karamanlılar ile Osmanlılar arasında 1397 yılında meydana geldi. Macar kralı sigismund'un Osmanlılarla yaptığı Niğbolu Savaşı'ndan sonra güçlenen Karamanoğlu Alaüddin Bey Ankara'ya hareket düzenleyerek Anadolu Beylerbeyi sarı Timurtaş Paşa'yı esir aldı. Niğbolu Zaferini haber alınca Timurtaş paşayı çeşitli hediyelerle Yıldırım Beyazid'a göndererek af dilemiştir. Fakat bu af kabul edilmeyince Savaşa mecbur kalmıştır.Savaş Akçay Ovası'nda 2 gün sürmüş fakat savaştan bir sonuç alınamamıştır. Savaşın 2. günü Osmanlı Kuvvetleri, Karamanoğullarını çember

Birinci Balkan Savaşının Sonuçları

(1912-1913)

Birinci Balkan Savaşı'nın Balkan ülkeleri ve Osmanlı Devleti açısından çok önemli sonuçları olmuştur Bu sonuçları şöyle sıralayabiliriz

  1. Bulgaristan, Birinci  Balkan savaşının en  karlı çıkan ülkesi olmuştur. Ege Denizi'ne ulaşmıştır.Bu durum Rusya'yı Çok tedirgin ettiği için 2. Balkan Savaşı'nın çıkmasına zemin hazırlamıştır.
  2. Yunanistan Selanik’i aldığı

II. Balkan Savaşı Nedenleri Sonuçları

(1912-1913)

Nedeni: Osmanlı Devleti'nden alınan toprakların paylaşılamamasıdır (En büyük payı Bulgaristan'ın alması)

Gelişim: Romanya savaşa yeni katılan devlet oldu. Osmanlı Devleti Balkan Devletlerinin kendi arasında mücadeleden yararlanıp Kırklareli ve Edirne'yi geri aldı.

Sonuçları:

1) Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması yapıldı. Edirne

I. Balkan Savaşı Özet

 (1912-1913)

Nedenleri:

1)Osmanlıyı Balkanlardan atma isteği

2)Osmanlı ordusunun zayıf ve siyasi çekişme içinde olması

3) Milliyetçilik akımı

4)Rusya ve diğer Avrupa

Osmanlı-Rus savaşı (1877-1878 )

(Bu savaşa 93 Harbide denilmektedir)

Rusya'nın Kırım Savaşı'nda yenilmesi üzerine, Osmanlı Devleti üzerindeki emellerine bir süre set çekildi. Ancak 1870 yılında İtalyan, 1871 yılında Alman birliğinin kurulması, Avrupa güçler dengesinin bozulmasına ve Rusların harekete geçmesine yol açtı. Bu arada Balkanlar da büyük bir siyasi bunalımın içinde bulunuyordu. Balkan karışıklıklarının arkasındaki gerçek Panslavizm hareketi ve bu hareketin Rusya tarafından desteklenmesi idi. Panslavizm hareketinin amacı bütün Slav halklarının Rusya'nın liderliği altında birleştiriImesiydi. Rusya Panislavizm