Yaş Antlaşması Nedir, Önemi,Maddeleri

Yaş Antlaşması Nedir, Önemi,Maddeleri

Osmanlı devletiyle Rusya arasında yapılmıştır (1792). Osmanlılar, Rusların eline geçen Kırım’ı geri almak istiyorlardı. Öte yandan Rus çariçesi II. Katerina, Türklere karşı düşmanca davranışlarını sürdürüyor, yeni saldırı projeleri hazırlıyordu. Osmanlı devleti, İngiltere ve Prusya’nın kışkırtmasıyla Rusya’ya savaş açtı (1787). Ordu sefere çıkacağı sırada, Avusturya, Rusya ile birlik olarak savaşa katıldı. Yeterince hazırlıklı olmayan Osmanlı kuvvetleri ikiye ayrılmak sorunda kaldı. Ruslar, Yaş, Hotin ve Özi kalelerini aldılar. Osmanlı orduları, arka arkaya yenilgiye uğradı. Ruslar, Bender, Akkerman ve Kili kalelerini, Avusturyalılar da Belgrad’ı ele geçirdiler. Osmanlı devleti çok güç durumda kaldı. İsveç’in, Rusya’ya karşı savaşa girmesi bir sonuç vermedi. Fakat Fransa’da ihtilal çıkması üzerine Avusturya, Osmanlı devletiyle Ziştovi antlaşmasını yaparak savaştan çekildi. Altı ay sonra Osmanlı devleti Rusya ile Yaş antlaşmasını imzaladı.Buna göre,

1) Daha önce yapılan Küçük Kaynarca antlaşması (1774) ve ondan sonraki antlaşmalar eskisi gibi kalacaktı.

2) Dinyestr ırmağı sınır olacak, bununla Buğ ırmağı arasında kalan Özkırı bölgesi ve Özi kalesi Ruslara bırakılacaktı.

3) Tuna’nın doğusunda kalan Bender, Akkerman, Kili, İsmail ve Rusların elindeki öteki kaleler ve şehirler Osmanlı devletine geri verilecekti.

4) Rusya işgal ettiği yerlerden geri çekilecek, Boğdan’ın Rus işgalinde bulunduğu süre için bu ülkeden vergi istenmeyecek ve bundan sonra da iki yıl vergi alınmayacaktı.

5) İki taraf arasında ticaretle ilgili işler, yeniden düzenlenecekti.

 6) Bütün tutsaklar, karşılıklı olarak serbest bırakılacaktı.Yorum ekle