Hünkar İskelesi Antlaşması (1833)

Hünkar İskelesi Antlaşması (1833)

Kütahya Antlaşması her  iki tarafı da memnun etmemişti. II. Mahmut Mehmet Ali Paşa'nın daha ileri gidebileceğinden endişelenerek Rusya ile Hünkar İskelesi Antlaşmasını imzaladı (1833).

Antlaşmaya göre;

-Osmanlı Devleti herhangi bir saldırıya uğrarsa, Rusya karadan ve denizden yardım edecekti.

-Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı Devleti

Boğazları kapatacaktı.

-Bu antlaşma 8 yıl yürürlükte kalacaktı,

Rusya bu antlaşma ile kendisi dışında hiçbir devletin savaş gemilerinin Boğazlara sokulmayacağı sözünü alarak Boğazlarda üstünlük sağladı. Bu durum Mısır sorunu yanında Boğazlar sorununun da doğmasına neden oldu. Devletlerarası dengenin bozulmasından dolayı İngiltere ve Fransa anlaşmayı tepki ile karşıladılar ve durumu protesto ettiler.

Not:

Hünkar İskelesi Osmanlı Devleti'nin Boğazlar üzerinde kendi insiyatifi ile imzaladığı son antlaşma olmuştur.Yorum ekle