Osmanlı Devletinin Yaptığı Antlaşmalar

Vasvar Antlaşması

Osmanlı Devleti ile Avusturya devleti  arasında 10 Ağustos 1664’te imzalanmıştır.Sultan Dördüncü Mehmed  zamanında, 1663-1664 Avusturya ve  Alman seferlerinden sonra  Avusturyalılar barış istedi. 29 Temmuz 1664 günü tamamlanan görüşmelerden sonra  bir protokol düzenlendi. Protokol İstanbul ve Viyana tarafından onanıncaya kadar , Osmanlı ordusu, serbest kalacaktı. bu yüzden anlaşma biraz geçilkmeli olaral  10 Ağustos 1664’de Çakani’de imzalanmış ancak bu bölgenin bağlı olduğu Vasvar şehrinin adını almıştır.

Vasvar Antlaşmasının bazı maddeleri

-Erdel Osmanlı Devleti’ne bağlı kalacak,

fakat Osmanlı ve Avusturya askerleri Erdel’den çekilecekti.

-Erdel Kralının Avusturya’ya saldırmasını ,Osmanlı Devleti önleyecekti.

- Osmanlı ve Avusturya her hangi bir akın yada çete faaliyetinde bulunmayacaktı.

-Avusturyalılar Erdel’de işgal ettikleri alanlardan çekilecekti.

-Osmanlı ordusu antlaşma metni taraflarca onaylanana kadar askeri hareketlerde  serbest olacaktı.

-Antlaşma hükümleri 20 yıl geçerli olacaktı.

-Her iki tarafta birbirine eş değer hediyeler gönderebilecekti.

-Sceckelbyd Kalesi Avusturya’da kalacaktı.

-Osmanlılar tarafından işgal edilen  Uyvar ve Neograd kaleleri Osmanlılarda kalacaktı.

Vasvar Antlaşmasının önemi

Avusturya bir kez daha Osmanlı Devleti’nin gücünü kabul etmek zorunda kalmıştır.Yorum ekle