Osmanlı Devletinin Yaptığı Antlaşmalar

Osmanlı devletinin yaptığı antlaşmalar

Hünkar İskelesi Antlaşması (1833)

Kütahya Antlaşması her  iki tarafı da memnun etmemişti. II. Mahmut Mehmet Ali Paşa'nın daha ileri gidebileceğinden endişelenerek Rusya ile Hünkar İskelesi Antlaşmasını imzaladı (1833).

Antlaşmaya göre;

-Osmanlı Devleti herhangi bir saldırıya uğrarsa, Rusya karadan ve denizden yardım edecekti.

-Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı Devleti

Aynalıkavak Tenkihnamesi (Sözleşmesi) (1779)

Küçük Kaynarca Antlaşması ile bağımsızlık verilen Kırım’ı Rusya'nın işgal etmesi ve iç işlerine karışması Osmanlı - Rus ilişkilerinde sorun yarattı. Yapılan Aynalıkavak Sözleşmesi'yle (1779) Kırım'ın bağımsızlığı vurgulanıyor, Kırım Hanının padişaha sadece dinsel yönden bağlı olacağı ve Osmanlı Devleti'nin

Sevr Antlaşması

Mondros Antlaşması sonrasında, 1919 yılının ilk ayında toplanan Paris Barış Konferansı, Osmanlı Devleti topraklarının paylaşılması konusunun sürdürüldüğü sıralarda Boğazların uluslararası bir düzene getirilmesi, Mezopotamya bölgesi kapsamının Türkiye'den ayrılması ve Doğu Anadolu’da bir Ermenistan devletinin kurulmasını ön olarak karara bağlamıştı. Ayrıca Osmanlı topraklarının üzerindeki pay isteme görüşmelerinde istekler savunulmuştu. Yunanistan temsilcisi Venizelos, Trakya’nın ve Batı Anadolu’nun kendilerine verilmesini, Emir Faysal,

Ziştovi  Antlaşması Nedir

Osmanlı devletiyle Avusturya arasında yapılmıştır (1791). Osmanlılar, Kırım’ı geri almak için Rusya’ya savaş açmışlardı (1787). Avusturya, Rusya ile gizli bir antlaşma yapmıştı. Bu devletin de Türk topraklarında gözü vardı. Osmanlı ordusu Rusya’ya karşı sefere çıkacağı sırada, Avusturya, Rusya’nın yanında savaşa girdi (1788). Yeteri kadar hazırlıklı olmayan Osmanlı

Yaş Antlaşması Nedir, Önemi,Maddeleri

Osmanlı devletiyle Rusya arasında yapılmıştır (1792). Osmanlılar, Rusların eline geçen Kırım’ı geri almak istiyorlardı. Öte yandan Rus çariçesi II. Katerina, Türklere karşı düşmanca davranışlarını sürdürüyor, yeni saldırı projeleri hazırlıyordu. Osmanlı devleti, İngiltere ve Prusya’nın kışkırtmasıyla Rusya’ya savaş açtı (1787). Ordu sefere çıkacağı sırada, Avusturya, Rusya ile birlik olarak savaşa katıldı. Yeterince hazırlıklı olmayan Osmanlı kuvvetleri ikiye ayrılmak sorunda kaldı. Ruslar, Yaş, Hotin ve Özi kalelerini aldılar. Osmanlı orduları, arka arkaya yenilgiye uğradı. Ruslar, Bender, Akkerman ve Kili kalelerini, Avusturyalılar da Belgrad’ı ele geçirdiler. Osmanlı devleti çok güç durumda kaldı. İsveç’in, Rusya’ya karşı savaşa girmesi bir sonuç vermedi. Fakat Fransa’da ihtilal çıkması üzerine Avusturya, Osmanlı devletiyle Ziştovi antlaşmasını yaparak savaştan çekildi. Altı ay sonra Osmanlı devleti Rusya ile Yaş antlaşmasını imzaladı.Buna göre,