Osmanlı Devletinin Yaptığı Antlaşmalar

Osmanlı devletinin yaptığı antlaşmalar

Akkerman Antlaşması

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanmıştır. 1812 Bükreş barış Antlaşması, hükümlerinin açıklığa kavuşturulması için 1814 den beri çalışmış olan Rusya sonunda 17 Mart 1826'da Osmanlı'ya verdiği ültimatom ile amacına kavuşmuştur. Rus ve Osmanlı delegeleri Akkerman’da görüşmelere başlamışlardır. Ruslar

Vasvar Antlaşması

Osmanlı Devleti ile Avusturya devleti  arasında 10 Ağustos 1664’te imzalanmıştır.Sultan Dördüncü Mehmed  zamanında, 1663-1664 Avusturya ve  Alman seferlerinden sonra  Avusturyalılar barış istedi. 29 Temmuz 1664 günü tamamlanan görüşmelerden sonra  bir protokol düzenlendi. Protokol İstanbul ve Viyana tarafından onanıncaya kadar , Osmanlı ordusu, serbest kalacaktı. bu yüzden anlaşma biraz geçilkmeli olaral  10 Ağustos 1664’de Çakani’de imzalanmış ancak bu bölgenin bağlı olduğu Vasvar şehrinin adını almıştır.

Vasvar Antlaşmasının bazı maddeleri

-Erdel Osmanlı Devleti’ne bağlı kalacak,

Uşi Antlaşması (1912)

Osmanlı Devleti ile İtalya arasında Trablusgarp Savaşından sonra  1912 yılında imzalanmıştır. İtalyanlar, Trablusgarp'ı sömürge haline getirmek için Trablusgarp’a,saldırdılar. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yerli halkı örgütleyerek direnişe geçmeleri sonucu başarıya ulaşamamışlardır. Osmanlı Devleti’nin Askeri ve siyasal gücünün  yerinde olmaması ve Balkan Savaşı’nın çıkması üzerine, Osmanlı Devleti İtalyanlara antlaşma teklif etmek zorunda kalmış. İsviçre’nin Lozan şehri yakınlarındaki Ouchy (Uşi) kasabasında taraflarca yapılan konuşmalar sonucu 18 Ekim 1912’de barış antlaşması imzalanmıştır.

Uşi Antlaşması’nın önemli maddeleri:

-Libya İtalya’yaverilmiştir,

-Rodos ve Oniki Ada ise Balkan Savaşı

Sevr Antlaşması Hakkında Bilgi

 (10 Ağustos 1920)

Sevr 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren son antlaşmadır.

Gecikme nedenleri

1)İtilaf devletlerinin kendi aralarında  Osmanlıyı paylaşamaması

2) İşgallere karşı Türk halkının direnmesidir.

Sevr'in taslağı San Remo da hazırlanmış, Damat Ferit tarafından imzalanmıştır.

Antlaşmaya göre:

•İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak, antlaşma hükümlerine uyulmazsa elinden alınacak.

•Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık

Berlin Antlaşmasından Sonra Kaybedilen Topraklar

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşından sonra imzalanan Ayastefanos Antlaşması'nın yerine, İngiltere, Avusturya-Macaristan, Fransa, Almanya, Rusya ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan bu anlaşma ile:

Sonra Osmanlı Devleti Kuzey Afrika ve Balkanlarda pek çok toprağını kaybederek, parçalanmaya devam etti. Bu toprakları, çoğunlukla savaşsız elden çıkmış, Osmanlı