Osmanlı Devletinde İsyanlar

Osmanlı Devletinde İsyanlar

Kabakçı Mustafa İsyanı

Başlangıçta III. Selimi destekleyen ulema, sonradan Nizam-ı Cedid'e karşı çıkmış, Yeniçeri ağaları kışkırtılmış ve sonunda 25 Mayıs 1807'de Kastamonulu Kabakçı Mustafa adındaki bir neferi kendilerine reis seçen Karadeniz Boğazındaki Yeniçeri yamakları, Nizam-ı Cedid üniformasını giymeyi reddederek, Büyükdere'de toplanıp kazan kaldırdılar. Bir kaç yüz serserinin başlattığı bu isyan, III. Selim'in tereddüdü, Nızam-ı Cedit askerlerini, asilerin üzerine