Osmanlı Devleti'nde

Osmanlı Devleti'nde

Arpalık Nedir ?

Osmanlılarda devlet tarafından, Beylerbeyi ve sancakbeyleri gibi askeri sınıfa, vezirlere ve yüksek rütbeli ilmiye sınıfına görevleri sırasında maaşlarına ek olarak, emekli olduktan sonra verilen maaş. Arpalık ne zaman kimin tarafından verildiği bilinmemektedir. Ancak 16. yüzyılın başlarında verilmeye başlanan arpalık, memurluğu

Arşın nedir?

Osmanlı'da uzunluk ölçüsü birimi ve aletidir. İki çeşit arşın kullanılmaktaydı.

1.Çarşı arşını; daha çok halkın gündelik alışverişinde kullanılırdı. Bir arşın 68 cm’dir.

2.Bina ve Mimar arşını; 75.8 cm’dir. Bu arşının

Akıncılar kimdir?

Osmanlı Devleti'nde askeri bir teşkilattır.Sınır bölgelerinde düşman ülkelerine ani baskınlar düzenleyerek yıpratma Harekatında bulunan hafif Süvari gruplarıdır. Akıncıların görevleri sadece akım yapmakla kalmayıp, düşmanın durumunu, yollarını ve kuvvetlerinin durumu hakkında bilgi toplayıp Bir nevi istihbarat görevi yürütmekti. Akıncılık babadan oğula geçer ve yalnızca Türklere özgü bir askerlik sınıfı idi. Akıncılar savaş zamanında keşif hizmeti

Ahrar Partisi Nedir

İkinci Meşrutiyet'in 14 Temmuz 1908 tarihinde ilan edilmesinden sonra kurulan Bir siyasi partidir. İttihat ve Terakki Partisi'ne karşı kurulmuştur. Osmanlıcılığa karşı

Ağnam vergisi Nedir?

Ağnam kelimesi Arapçada koyun anlamına gelmektedir. Osmanlı Devleti'nde Hayvanlardan alınan bir vergi türüdür. Önceleri zekât gibi alınan bu vergi türü daha Sonraları hayvan başına bir akçe olarak alınmaya başlanmıştır. Bu vergi hayvan sayısına göre alındığı için herkes elindeki keçi ve koyun sayısını

Türk Ermeni ilişkileri

Ermeniler tarih boyunca birçok medeniyetlerin hâkimiyeti altında yaşamışlardır. Bunlar Pers, Makedon, Roma, part, Sasani ve Bizans’dır. Ermenileri Bizans'ın zulüm İdaresi'nden kurtaran ve onlara insanca yaşama hakkını veren Selçuklu Türkleri olmuştur. Fatih döneminde ise Ermeniler din ve vicdan hürriyeti en üst düzeyde verilmiştir. Ermeni cemaati için dini ve sosyal faaliyetlerini yönetmek üzere Ermeni patrikliği kurulmuştur.Tarih

Kardeş Katli Hakkında Bilgi

Osmanlıda Padişahlar  kardeşlerini, yaşadıkları süre içinde, kendileri için devamlı bir tehlike ve tehdit olarak görüyorlardı. Özellikle yeniçeriler yaşayan şehzadeleri padişahları korkutmak ve şantaj yapmak için devamlı tehdit olarak kullandılar. Bunun için padişahlar fırsat buldukça kardeşlerini devletin bekasını gerekçe göstererek öldürdüler. Genç Osman, Lehistan Seferine çıktığı sırada  kendisinden yaşça 4 ay küçük olan kardeşi şehzade

Hat Sanatı Kısaca

 Güzel yazı yazma sanatıdır.Yazı ve çizgi anlamına da gelmektedir. Hat sanatı ile uğraşanlara hattat denilmektedir İslamiyet’in kabulünden sonra Türk kültür hayatına girmiştir.Gelişimini  Osmanlı döneminde göstermiştir. Osmanlı hattatları bu sanatın gelişmesinde ve olgunlaşmasında