Moskova Antlaşması

Moskova  Antlaşması

Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle Sovyetler arasında yapılmıştır.

(16 Mart 1921)Kurtuluş savaşında doğuda Ermenilere, batıda Yunanlara karşı Birinci İnönü savaşında başarı sağlanması ve İtilaf devletlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini Londra konferansına çağırmaları üzerine, Sovyetler ile Moskova'da bir antlaşma imza

edildi. Buna göre,

1) İki taraftan birinin tanımadığı devletlerarası bir senedi öteki de tanımayacaktı,

 2) Sovyetler, Misakı Milli’yi tanıyorlardı.

3) Osmanlı devletiyle Çarlık Rusyası arasında imzalanan antlaşmalar geçersiz sayılıyordu.

4) Sovyetler, kapitülasyonların kaldırılmış olmasını kabul ediyorlardı,

5) iki devlet, aralarındaki ilişkileri sıklaştıracak ekonomik ve mali antlaşmalar yapmayı uygun görüyordu.

6) Sovyetler, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanan antlaşmalara göre belirlenmiş sınırı, Batum’un Gürcistan'a geri verilmesi koşuluyla kabul ediyordu.

Moskova antlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi için önemli bir başarıdır