Magna Charta Nedir?

Orta Çağ'da Avrupa

Önemli Çoğrafi Keşifler

1)Ümit Burnu Yolu'nun Bulunması

Portekizler 1420'den sonra düzenli olarak Batı Afrika'nın keşfine başladılar. Keşfedilen Batı Afrika kıyıları Hindistan'a ulaşılabileceği görüşünü güçlendirdi. 1487'de Bartelome Dias Ümit Burnu Yolu'nu buldu. 1498‘de Vasko de Cama Ümit Burnu Yolu'nu geçerek Hindistan'a ulaşmayı başardı.

2)Amerika'nın Bulunması

Portekizlilerin doğuya doğru giderek Hindistan'a

Yüzyıl Savaşları

İngiltere ile Fransa arasında olmuştur (1337 - 1453). Savaşlar sürekli olarak yüzyıl sürmemiş, arada görüşmeler ve anlaşmalar da yapılmıştır. İngiliz kralları Fransa’nın Guyenne ve Gascogne (Akitanya) topraklarını ellerinde bulunduruyorlardı. İngiltere kralı III. Edvard’ın annesi Fransa kralı Güzel Filip’in (Philippe IV) kızı idi. Fransa’da krallık 1328 yılında Kapetler hanedanından Valois hanedanına geçince, III. Edvard, yeni Fransa kralı VI. Filip’e (Philippe VI) vassal olmayı kabul etmedi, Fransa 

MAGNA CHARTA NEDİR? (1215)

1215 yılında İngiltere Kralı Jan’ın(John) Magna Charta’yı kabul etmesi, Orta Çağ'da ilk demokratik gelişme olarak kabul edilmiştir. Magna Charta halkın temel hak ve özgürlüklerinin bir kısmının tanındığı siyasal bir belge niteliğindedir.

Kral Richard’dan sonra Kardeşi Jan İngiltere kralı olmuştur. İngiltere, Fransızlar ile yapılan savaşta Fransa Kralı II. Philip'e karşı başarısız sonuç alınca, bazı soylular ve halk ayaklanmaya başlamıştır. Bu ayaklanmaları bastırabilmek için kral soylulara bazı imtiyazlar vermek ve Magna Charta yani Büyük Şartı kabul etmek zorunda kalmıştır.

Magna Charta’nın bazı önemli maddeleri şunlardır;

1. Bu sözleşme ile Kral halkın onayını almadan veya halktan haksız yere vergi toplamayacaktır.

2. Mahkemeler halka açık yapılacak, adalet satılamayacak, geciktirilmeyecek, hiçbir özgür yurttaş bu haklardan mahsur kalmayacaktır.

3. Yasaları bilmeyen kişiler hâkim, vali, şerif olmayacaktır.

4. Özgür kimseler haksız yere hapis ve sürgün edilmeyecek, mülkleri ellerinden alınmayacaktır.

5. Askere alınmalar düzene konulacaktır.

6. Soylulardan oluşan bir kurul kralın Magna Charta'ya uygun davranıp davranmadığını kontrol edecektir.

Bu ferman ile İngiltere’de kralın yetkileri sınırlandırılmıştır. Mutlak Krallık yönetiminden meşru krallık yönetimine geçilmiştir. Yavaşta olsa demokratikleşme süreci başlamıştır. Parlamento yönetiminin kurulması için uygun şartlar oluşmaya başlamıştır.

ORTA ÇAĞ'DA AVRUPA’NIN DURUMU NASILDIR?

Orta Çağ'da Avrupa’da Katolik kilisesinin egemenliği ve feodalite sistemi mevcuttur. Orta Çağda Hıristiyanlık, Katolik ve Ortodoks olarak iki mezhebe bölünmüştür. Bizans İmparatorluğu’nun otoritesi altında bulunan Ortodoks kilisesi siyasal alanda fazla rol üstlenmezken, bunun yanında Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra karşısında büyük bir otorite bulamayan Katolik kilisesi siyasal, ekonomik ve dinsel anlamda önemli bir güç teşkil etmeye başlamıştır. Katolik Kilisesi’nin Roma’da bulunan liderine Papa, Ortodoks Kilisesinin İstanbul’da bulunan liderine Patrik ismi verilmiştir.

Bu dönemde etkisini süren Skolastik Düşünce ise dinsel kaynaklı dogmatik düşünce anlayışıdır. Bu anlayışa göre kilisenin öğretileri mutlak doğrudur, değiştirilemez, deney ve gözlem yapmak yasaktır.