Kuvayı Milliye

Kuvayı Milliye

Düzenli Ordunun Kurulması

Düzenli ordunun kurulmasında  ilk adım 16 Mayıs 1920’de atıldı. Bütün Kuvayı milliye birliklerinin yiyecek ve cephane ihtiyaçlarının Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanmasına karar verildi. Batı Anadolu Genel Kuvayı milliye Komutanlığı’nın adı Batı Cephesi Komutanlığı olarak değiştirildi ve komutası da Ali Fuat Paşa’ya verildi.

Yunanlılar, 22 Haziran 1920’de genel saldırıya geçtiler.

Yunan saldırıları sonucu Balıkesir, Bursa, Uşak ve Nazilli gibi şehirler elden çıktı.

Bu kayıpların izlerini silmek için Ali Fuat Paşa Gediz Taarruzu’nu

Düzenli Orduya Geçişi Gerekli Kılan Sebebler

•Kuvayımilliye birliklerinin iyi donatılmış, düzenli düşman orduları karşısında yetersiz kalmaları,

•Kuvayımilliye’nin belli bir merkezi otoriteye bağlı olmaması ve kendi başlarına hareket etmeleri,

•Kuvayımilliye birliklerinin eğitim, disiplin ve harp sanatı bakımından yetersiz olmaları,

•Kuvayımilliyecilerin bir kısmının, ihtiyaçlarını

Kuvayı Milliyenin Özellikleri

Anadolu ve Trakya'nın haksız işgaline karşı yerel güçler tarafından kurulan silahlı direniş güçlerine denir. İlk Kuva-i Milliye örgütü, Batı Anadolu'da Ödemiş'te kurulmuştur.

Özellikleri :

1)Aralarında koordinasyon yoktur.

2)Düşman ilerleyişini yavaşlatmış

YARARLI CEMİYETLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

1)Bölgeseldirler.

2)Basın - yayın yolu ile bölgelerinin Türklüğünü ispata çalışmış, zorunlu olmadıkça silahlı mücadeleden kaçınmışlardır.

3)Vatansever Türk gençleri

Kurtuluş Savaşında Mali Kaynaklar

Türk İstiklal Mücadelesinin malî kaynak oluşturma konusu, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir fedakarlık örneğidir.

Ferdi Yardımlar: Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya ayak basmasından itibaren bu hibeler olmuştur. Mesela Amasya'da Hacı Tevfik Efendi, Erzurum'da Raif Efendi, Ankara'da