Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı

Mudanya Konferansı Ve Ateşkes Antlaşması

 (3-11 Ekim 1922)

Görüşmelerin Başlaması

•Yunanlıların, Batı Anadolu’dan çıkarılmasından sonra, Türk ordusunun Çanakkale ve Kocaeli yönünde ilerlemeye başlaması, İngiltere’yi büyük bir telaşa sürükledi.

•Tarafsız bölge olarak nitelendirdiği İstanbul ve Boğazlar çevresini korumak için harekete geçen İngiltere, Fransa ve İtalya’yı Türklere karşı yeniden savaşa

Büyük Taarruz Ve Başkumandan Meydan Muharebesi

(26 - 30 Ağustos 1922)

Yapılan Hazırlıklar:

•Ordunun taarruz eğitimine önem verildi.

•Ülkenin tüm kaynakları ordunun emrine verildi.

•Doğu ve Güney cephelerindeki birlikler gizlice Batı Cephesi’ne kaydırıldı.

•Saldırı için bu uzun bekleyiş, TBMM’de muhalefetin

Sakarya Meydan Muharebesi Ve Sonuçları

(23 Ağustos -13 Eylül 1921)

Eskişehir - Kütahya Muharebelerindeki başarılarına güvenen Yunanlılar, Kral Konstantin’in Ankara’yı hedef gösteren emri üzerine Türk kuvvetlerine karşı saldırıya geçtiler.

Bunun üzerine, Mustafa Kemal, ordulara şu emri verdi: “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça, terk olunamaz.” Böylece, 100 km uzunluktaki bütün cephe savaş alanı

Maarif Kongresi’nin Toplanması

“Ya istiklal ya ölüm!” parolasıyla Milli Mücadele’yi başlatan Mustafa Kemal”in vatanın düşman işgalinden kurtarılması konusunda bir tereddüdü bulunmuyordu. Kurtuluştan sonraki mücadelenin daha çetin olacağını düşünen Mustafa Kemal, bir yandan düşman orduları ile savaşırken diğer yandan da sosyal ve kültürel kalkınmanın hazırlıklarını yapıyordu. Kalkınmanın akıl ve bilim önderliğinde gerçekleştirileceğine inanan Mustafa Kemal,

Ulusal Mücadele nin Mali Kaynakları

İç Kaynaklar:

1.Halkın bağışları

2.Özel vergiler ve Tekâlif-i Milliye Emirleri

3.İstanbul’dan yapılan gizli yardımlar (İstanbul Hükümeti’nde görev alan ve Milli Harekete sıcak bakan Harbiye Nazırı ve diğer bakanların desteği)

4.Gizli milli teşkilatların, İtilaf Devletleri’nin

Tekalifi milliye Emirleri

(7 - 8 Ağustos 1921)

Mustafa Kemal, Başkomutanlık Kanunu ile meclisin bütün yetkilerini alarak, devlet işlerinde tek başına ve çabuk karar vermek fırsatı bulmuştu.

Bu yetkiler üç aylık sürelere uzatıldı. 20 Temmuz 1922’de ise süresiz hale getirildi. Mustafa Kemal, Cumhurbaşkanı