Kpss Kısa Tarih Notları

Kpss Kısa Tarih Notları

Türkiye Selçukluları Devletinin Yıkılmasından Sonra Kurulan Anadolu Beylikleri

Beyliğin Adı                              Merkezi                             Kuruluş-Yıkılış Tarihi

Aydınoğulları

Birgi

1299-1403

 

Candaroğulları

Kastomonu-Sinop

1291-1461

 

Dulkadiroğulları

Elbistan-Maraş

1339-1521

 

Eretna Beyliği

Kayseri

1335-1381

 

Eşrefoğulları

Beyşehir

1288-1326

 

Germiyanoğullar

Kütahya

1300-1429

 

Hamidoğulları

Bolu-Eğirdir-Antalya

1300-1392

 

Çobanoğulları

Kastamonu

1203-1320

 

İnançoğulları

Ladik-Denizli

1277-1368

Karamanoğulları

Karaman

1256-1483

Karesioğulları

Balıkesir

1300-1336

Menteşoğulları

Balat-Beçin

1300-1425

Osmanoğulları

Bilecik-Bursa

1299-1922

Ramazanoğulları

Adana

378-1608

Sahip Ataoğulları

Afyonkarahisar

1285-1349

Saruhanoğulları

Manisa

1302-1410

Taceddinoğulları

Niksar

1348-1428

Alaiye Beyliği

Alaiye

1293-1471

Kadı Burhaneddin

Sivas

1381-1398

Pervaneoğulları

Sinop

1277-1322

 

Malazgirt Zaferinden Sonra Kurulan Beylikler

Beyliğin Adı                               Merkezi                                   Kuruluş-Yıkılış Tarihi

Ahlatşahlar

Ahlat

1100-1207

Artuklular

Mardin-Amit-Harput

1102-1408

Danişmendliler

Sivas-Malatya

1071-1177

Mengücükler

Erzincan

1080-1277

Saltuklular

Erzurum

1080-1201

Dilmaçoğulları

Bitlis-Erzen

1085-1192

İnaloğulları

Amid

1098-1183

 

Osmanlı'da Acemi Ocağı Nedir?

Kapıkulu askerlerinin eğitimlerini aldığı ilk kurumdur. 1. Murat zamanında Gelibolu'da kuruldu. İlk zamanlarda Savaş esirlerinden seçilenler Ocağa alınırken, 15. yüzyılda 1. Mehmet Çelebi zamanında özellikle Rumeli'de devşirilen Hıristiyan çocukları alınmaya başladı. Bundan sonra acemi oğlan Ocağı

2018 KPSS Güncel Bilgiler

         1.2018'de Tübitak başkanı kim olmuştur?

Hasan mandal

  1. Hangi ülke 2019 yılında Türkiye yılı ilan etmiştir?

Japonya

  1. Türkiye'nin ilk safari parkı nerede bulunmaktadır

Gaziantep

  1. Hangi ülkede hava kirliliği sebebiyle İlk kez ulusal kırmızı alarm verilmiştir

Çin

  1. 2017 yılında radyasyon içermeyen Tomografi cihazını geliştiren kişi kimdir?

Elif İnce

  1. 2018 yılında Kıbrıs'ta gerçekleştirilen

Tarih Nedir?

Tarih, eskiden yaşamış halkların kültür ve uygarlıklarını, ekonomik, siyasal ve sosyal olarak gelişmelerini yer ve zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içinde belgelere dayanarak objektif olarak araştıran ve aktaran bilimdir.Tüm tarih boyunca gelişen olayların yerel, ulusal veya evrensel bir sonuçları vardır. Tarihsel