Kavimler Göçü

Kavimler Göçü

KAVİMLER GÖÇÜ NEDİR? SONUÇLARI NELERDİR?

KAVİMLER GÖÇÜ

Orta Asya'da bilinen ilk teşkilatlı Türk Devleti olan Asya Hun İmparatorluğu zamanla gücünü kaybetmiş, Çin entrikaları ve baskılarına dayanamayıp zamanla dağılmaya başlamıştır.

Asya Hun İmparatorluğu'nun Batı ve Güney Batı ve Güney Hun Devleti olarak ikiye olmak üzere ikiye ayrılmasından sonra Asya'nın batısında bulunan Hunlar, Hazar Denizi ile Aral Gölü arasındaki bölgeyi işgal etmeye başlamıştır. Bölgede hüküm süren Alanlar'ın topraklarını Batı Hun Devleti'ne kaptırmıştır. Alanlar zaman içinde bölgeyi terk etmiş ve Avrupa içlerine kadar ilerlemek durumunda kalmıştır.

4'üncü yüzyılda Doğu Avrupa'da yaşayan Vizigotlar, Ostrogotlar, Vandallar ve Gepitler Alanlar'ın topraklarına gelmesinden rahatsızlık duymuştur. Hunların Volga (İtil) Nehri'nin batısına geçerek Karadeniz'in kuzeyine doğru ilerlemeleri, bölgede yaşayan bir çok kavmin topraklarında tutunamayıp batıya göç etmesine neden olmuştur. Batıya göç etmek zorunda kalan kavimler önlerine çıkan kavimleri de etkileyerek yerlerinden ayrılmalarına sebep olmuştur.

Kavimlerin yıllarca süren bu yer değiştirme hareketlerine tarihte Kavimler Göçü adı verilmiştir.

KAVİMLER GÖÇÜ’NÜN SONUÇLARI

Hunların Volga (İtil) Nehri'nin batısına geçerek Karadeniz'in kuzeyine doğru ilerlemeleri, bölgede yaşayan bir çok kavmin göç etmesine sebebiyet vermiştir. Göç eden kavimler önlerine çıkan kavimlerinde bölgelerinden ayrılmalarına neden olmuştur. Yıllarca süren bu yer değişim hareketleri sonucunda Dünya tarihinde birçok önemli gelişmeler ve sonuçlar doğurmuştur.

KAVİMLER GÖÇÜ’NÜN SONUÇLARI NELERDİR?

1. İngiltere, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin temelleri atılmış oldu.

2. Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı Roma olmak üzere ikiye ayrıldı.

3. Türkler Avrupa’da Batı Hun Devletini kurdular.

4. Avrupa'nın etnik yapısı değişti ve barbar kavimlerin Avrupa'daki yerli kavimlerle kaynaşması sonucu yeni milletler ortaya çıktı.

5. Avrupa’da Feodalite (derebeylik) rejimi ortaya çıktı.

6. İlk çağ kapandı, Orta çağ başladı. Avrupa’da antik kültür ortadan kalkarak kilise merkezli skolastik düşüncenin egemenliği başladı.

7. Roma İmparatorluğunun parçalanmasıyla Hristiyanlık da Katolik ve Ortodoksluk mezhepleri olarak ikiye ayrıldı.