Kanuni Sultan Süleyman'dan

Kanuni Sultan Süleyman Sözleri

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DİYOR Kİ ;

Hiçbir şeyi ben yaptım deme. Ele geçirdiğin tüm kaleler, kazandığın tüm başarılar Allah'ın bir lütfüdür.

Ben üç kıtaya hükmediyorum ama balonun belli bir çapı var. Bu çap doğrultusunda ilerlersek bir şey olmaz ama fazla şişirirsek elbet bir gün patlayacaktır.

Hakimiyet altınla, mücevherle olmaz. Ancak kılıçla olur. Kılıç hakkı olarak kazanılmış bir diyar da yine ancak kılıç ile muhafaza olunur.

Sanatkarlar, sizler her biriniz benim için tıpkı bir yeniçeri gibisiniz. Onların kılıcı sizin ise kaleminiz bize güç üstüne güç katacaktır.

Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın. İnsanlar görsünler ki padişah olan Süleyman bu dünyadan eli boş gitmiştir.

Denizlerde savaşmadan, karada fetih olmaz.

Devlet adalet üzerine inşa edilir.

Kılıcımızın gölgesi durdukça düşmanlar elbette ki bizden korkacaklardır.

Altın ver, altın ver ki görsünler hazinenin kudretini.

Halk içinde devlet kadar itibarlı bir başka şey yoktur ama, dünyada bir nefeslik sıhhat gibi saadet ve zenginlikte olmaz.

Bu, harp demektir. Biz hakareti sineye çekecek kudretsizlerden, tabansızlardan değiliz. Tez zafer hazırlıkları tamamlansın. Belgrat Kapısı'nı kırmaya andımız vardır.

Bir sapkın Divanımıza gelir ve Peygamberimiz Hazretlerinin yüksek şânına gölge düşürür, saçma sapan konuşmaya cür'et eder ve saçmaladığı delillerle ispat edilip susturulamaz, çıkar gider. Buna sebep nedir?

Denizde savaşmadan, karada fetih olmaz.

Ey Fransa Kralı Fransuva Sefir-i Kebirimden aldığım mazhara göre haberim oldu ki, memleketinde dans namında Ala Mele-İnnas Fuhşiyyat ve Lubiyat yapıyormuşsun. İş bu Name-i Hümayunumun eline vusulünden itibaren bu rezalete son vermediğin takdirde Orduy-u Hümayunum ile gelip seni kahretmeye muktedir olurum.

Halk içinde devlet kadar itibarlı bir başka şey yoktur ama, dünyada bir nefeslik sıhhat gibi saadet ve zenginlik olmaz.

Adaletle hükmedersen her günün ibadet sayılır.

Eğer ben padişahım diye benim lehimde bir karar verseydin, seni bu kılıcımla öldürürdüm.Yorum ekle