İstanbul'un Fethi

İstanbul'un Fethi

İSTANBUL’UN FETHİNİN DÜNYA TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ VE SONUÇLARI

Dünyada birçok devleti etkileyen, önemli gelişmeler yaşanmasına sebep olan ve çağların belirlenmesine yön veren gelişmelerden birisi de, İstanbul’un 29 Mayıs 1453 tarihinde Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesidir.

Dünya tarihi açısından büyük gelişmeler ve değişiklikler gösterecek olaylar meydana getiren bu tarihi fetih neticesinde, dünya tarihi yeniden şekillenmeye başlamıştır.

İSTANBUL’UN FETHİNİN TÜRK TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ VE SONUÇLARI

Osmanlı Devleti detaylı planlama, iyi hazırlık ve başarılı taarruzlar neticesinde, kuşatmanın başında hedef olarak belirlediği emellerine 29 Mayıs 1453 tarihinde ulaşmıştır.

Fatih Sultan Mehmet Han ve İslam tarihi açısından büyük bir öneme haiz olan bu başarı, Türk tarihine adını altın harflerle yazdırmış çok önemli bir gelişme olarak ortaya çıkmıştır.İstanbul’un fethi ile Osmanlı Devleti’nde birçok açıdan büyük gelişmeler yaşanmış, fethin sonuçları ve etkileri kısa zamanda görülmeye başlamıştır.

İSTANBUL'UN FETHİNE KARŞI BİZANS'IN YAPTIĞI HAZIRLIKLAR (BİZANS'IN ALDIĞI ÖNLEMLER)

Yüzyıllar boyunca İstanbul ve boğazlar bölgesine hakim olan Bizans İmparatorluğu bir çok defa kuşatılmış; fakat İstanbul bir türlü ele geçirilememiştir. İstanbul'un ele geçirilemeyeceğini düşünen Avrupalı Devletler yapılan kuşatmalara karşı bu seferlik rehavet içersine girmiş ve Bizans'a yeteri kadar gerekli yardımda bulunmamışlardır.

Osmanlı Devleti'nin kuşatma hazırlıklarına başladığını sezinleyen Bizans İmparatorluğu Konstantin önderliğinde, İstanbul'u korumak ve güvenliğini sağlamak amacı ile bir takım önlemler almak zorunda kalmıştır.

İSTANBUL'UN FETHİ İÇİN YAPILAN HAZIRLIKLAR

İstanbul tarihte birçok devlet tarafından kuşatılmış, fakat bir türlü ele geçirilememiştir. Avrupa ve Asya Kıtasının bağlantı noktasında bulunan İstanbul; Avarlar, Persler, Müslüman Araplar, Bulgarlar ve en nihayetinde Osmanlılar tarafından defalarca kuşatılmasına rağmen Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar bir türlü ele geçirilememiştir.

İSTANBUL'UN FETHİNİN NEDENLERİ

Sultan II. Mehmet, babası II. Murat'ın 3 Şubat 1451 tarihinde vefat etmesinin ardından, 18 Şubat 1451 tarihinde ikinci kez tahta çıkmasından hemen sonra, hayatı boyunca kendisine hedef olarak gördüğü İstanbul'un fethi için gerekli çalışmalara başlamıştır.

29 Mayıs1453 tarihinde henüz 21 yaşındayken İstanbul'un fethini gerçekleştiren, Fatih Sultan Mehmet Han, Hz. Muhammed (S.A.V)'in hadislerinde övgü ile bahsettiği kumandan olma şerefine nail olmuştur.