İslamiyet'in Doğuşu

İslamiyetin Doğuşu

HİCRET (622) VE HİCRETİN SONUÇLARI

Putperest Arapların baskılarının artmasında dolayı Müslümanlar çareyi Mekke’den Medine’ye göç etmekte bulmuşlardır. İslam tarihinde meydana gelen Mekke’den Medine’ye göç etme olayına Hicret adı verilmiştir.

Hz. Muhammed (S.A.V.) hicretten sonra Medine’de yaşayan Yahudilerle bir Vatandaşlık Sözleşmesi yapmıştır. Bu sözleşme’nin hükümleri kısaca şu şekilde özetlenebilir.

1. Dıştan gelebilecek tehlike ve saldırılara karşı Müslüman halk ile Yahudi halkı birlikte mücadele edeceklerdir.

2. İnsanlar istedikleri gibi başkalarına zarar vermeden kendi dini inanışlarını yaşayacaklar ve ayinlerini serbestçe uygulayabileceklerdir.

3. Her vatandaş her türlü vatandaşlık hakkından eşit şekilde yararlanabileceklerdir.

KISACA HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V.) HAYATI

Hz. Muhammed 20 nisan 571 yılında Mekke'de doğdu. Kureyş Kabilesi'nin Haşimoğulları soyundandır. Babası Abdullah, annesi Amine Hatun'dur. Hz. Muhammed (S.A.V) doğmadan önce babasını, 6 yaşındayken de annesini kaybetmiştir. Dedesi Abdülmuttalib'in yanında büyüyen Hz. Muhammed (S.A.V.) daha sonra amcası Ebu Talib'in yanında yetişmiştir. Amcası ile birlikte ticaretle uğraşmış, kervanlarla Suriye'ye gitmiştir.

Hz. Hatice ile 25 yaşında evlilik yapmış ve Hz. Hatice'nin ticari işlerini idare etmiştir. Doğruluğu, güvenilirliği sebebiyle Mekkeliler ona Muhammed'ül emin demişlerdir.

HZ. MUHAMMED (S.A.V) DÖNEMİ

Hz. Muhammed (S.A.V.) 571 yılında Mekke'de doğdu. 25 yaşında Hz. Hatice ile evlendi. 610 yılında 40 yaşında peygamberimize vahiy geldi. Peygamberimize ilk inanalar; Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Ebubekir  ve Hz. Zeyd oldu. İlk göç 615 yılında Habeşistan'a yapıldı. 619 yılında peygamberimizin amcası Ebu Talip ve Hz. Hatice vefat etti.

I. Akabe ve II. Akabe Biatları'ında  Medine'ye göç kararı alındı. 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç kararı alındı. 624 yılında Bedir Savaşı yapıldı ve Müslümanlar bu savaştan başarı ile çıktı. 625 yılında Uhud Savaşı'nda ise yenilgiye uğranıldı. 627 yılında Hendek savaşı ile tekrar Müslümanlar zafer kazandı. Mekke - Medine arasında 628 yılında 10 yıllık Hudeybiye Barışı yapıldı.