İlk Çağ Anadolu Medeniyetleri

İlk Çağ Anadolu Medeniyetleri

İYONLAR MÖ1100;

İyonlar, MÖ 1100’lerde Ege sahillerinde Batı Anadolu- İzmir-Büyük Menderes arasında Aka’larca kurulmuştur. Başkenti İzmir Foça, Efes, Milet, Bodrum dur. MÖ546 yılında Persler tarafından yıkılmıştır.

İyonların devlet yönetimi demokrasidir. Şehir Devletleri Konfederasyonu ile yönetilmektedir. Deniz ticaretine ve tarıma dayalı asil-köle ayırımı olan bir sosyo-ekonomik yapısı mevcuttur.

LİDYALILAR MÖ1185;

Batı Anadolu, Menderes ve Gediz arasında kurulmuştur. Başkenti Sardesdir. (Sard - Manisa-Salihli yakınlarında) MÖ 576 yılında Persler tarafından yıkılmıştır.

FRİGLER MÖ1200;

Frigler, Makedonya-Trakya bölgesinden boğazlar yolu ile Anadolu’ya göç etmişler, Orta ve Batı Anadolu çevresinde kurulmuştur. Başkenti Gordion / Ankara Polatlıdır. MÖ 676 yılında Kimmerler tarafından yıkılmıştır.

Frigler’in devlet yönetimi krallıktır.

URARTULAR MÖ800;

Doğu Anadolu Van gölü ve çevresinde kurulmuştur. Başkenti Tuşpa Van kalesidir. Urartular kendilerine “Bianili’ demektedirler. ”B” ve “V” harfinin değişmesi sonucunda Van sözcüğü oluşmuştur. Urartu adı ise can düşmanları Asurlar tarafından verilmiştir. MÖ600 yıllarında İskitler ve Med’ler tarafında yıkılmıştır.

HİTİTLER MÖ2000;

Hititler, Anadolu medeniyetleri içinde tarih çağlarını yaşadığı bilinen ilk medeniyettir. Orta Anadolu Kızılırmak kıvrımında kurulmuştur. Başkenti Hattuşaş Çorum Boğazköy dür. MÖ 1190 yıllarında Deniz kavimleri ve Asurlar tarafından yıkılmıştır.

Hititler ilk yıllarında küçük beyliklerden oluşan feodal bir devletti. Merkezi otoritenin güçlenmesi ve beyliklerin kaldırılması ile devlet yönetimi krallık olmuştur. Pankuş Danışma Meclisi ve Tavananna (kraliçe) lar tarafından yönetilmiştir. Pankuş meclisi soylulardan oluşan bir meclistir. Bu meclis kralların zayıf olduğu dönemlerde kral ve kraliçeyi yargılama yetkisine sahip olmuştur.