Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Seferleri

Hz. Muhammed'in Seferleri

HUDEYBİYE BARIŞI (628)

Yaklaşık 1500 kişilik Müslüman kafilesi hac vazifelerini yerine getirmek maksadı ile Mekke'ye doğru yola çıkmışlardır. Mekkeliler Müslümanların şehre girmesine izin vermeyince, Müslümanlar Mekke sınırında bulunan Hudeybiye kuyusunda konaklamak zorunda kalmışlardır. Uzun görüşmelerden sonra antlaşmaya varılmıştır. Bu antlaşmaya göre;

HENDEK SAVAŞI (627)

Savaşın nedenleri:

Mekkelilerin Uhud Savaşı'nda  Müslümanları tamamen yok edemedikleri ve istediklerini tam olarak alamaması nedeni ile tekrar savaşmak zorunda kalmışlardır.

Müslümanların Uhud yenilgisinin tesirinden çabuk kurtulup Mekke civarındaki kabilelerle temasa geçmeleri savaşa neden olmuştur.

UHUD SAVAŞI (625)

Savaşın nedenleri:

Mekkelilerin Bedir Savaşı'nın intikamını almak istemeleri ve Müslümanların Kureyş kervanlarına karşı hareketlerinin devam etmesi sonucunda 625 yılında Uhud Savaşı meydana gelmiştir.

HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V) KATILDIĞI SAVAŞLAR

Hz Muhammed (S.A.V.) döneminde Müslümanlarla Mekkeliler arasında bazı savaşlar yapılması gerekmiştir. Yapılan bu savaşların sebeplerini kısaca özetleyecek olursak:

1. Mekkeliler, İslamiyet’in yayılmasını engellemeye çalışmışlar ve Medine İslam Devleti’ni yıkmak istemişlerdir.

2. Mekkeliler Hicret sonrasında Medine’ye göç eden Müslümanların varlıklarını ele geçirmişlerdir.

3. Yahudiler iki tarafın arasındaki gerginliği tırmandırmaya çalışmışlar ve sonucunda da Mekkeliler ile Medineliler arasında savaş savaşlar meydana gelmiştir.

BEDİR SAVAŞI (624)

Savaşın nedenleri:

İslamiyet'in Medine'de hızla yayılması ve Müslümanların Mekke-Şam ticaret yolunu kontrol altına almaları, Mekkelilerin dini ve ekonomik hayatını tehlikeye sokmuştur.

Müslümanların, Mekke'de bıraktıkları malların karşılığını almak ve Mekkelileri ekonomik açıdan zayıflatmak için Suriye'den dönmekte olan bir kervana doğru harekete geçmeleri üzerine Bedir Savaşı 624 yılında meydana gelmiştir.