Dört Halife Dönemi

Dört Halife dönemi

HZ. ALİ DÖNEMİ (656-661)

Hz. Ali 656-661 yılları arasında halifelik yapmıştır. Bu dönemde 656 yılında Cemel (deve) olayı meydana gelmiştir. Hz. Ayşe, Hz. Talha ve Hz. Zübeyir gibi önde gelen sahabelerin Hz. Ali'nin halifeliğini tanımamaları üzerine başlayan bu mücadeleyi Hz. Ali kazanmıştır. İki ordu arasındaki savaş Hz. Ayşe'nin devesinin etrafında yapıldığı için bu olaya Cemel olayı adı verilmiştir. Bu vaka İslam tarihinde Müslümanlar arasındaki ilk savaştır. Bu olaydan

HZ. OSMAN DÖNEMİ (644-656)

Hz. Osman 644-656 yılları arasında halifelik yapmıştır. Bu dönemde Azerbaycan'a doğru ilerlemeler sürmüştür. Horasan alinmiş Akhunlar yenilgiye uğratılmıştır. Tunus fethedilerek Berberiler İslamiyet'i kabul etmiştir. Hazar Türkleri İslam ordusunu durdurmuştur. İlk sefer Kıbrıs üzere yapılmış ve vergiye bağlanılmıştır.

Hz. Osman Emevi soyundan olanları önemli

HZ. ÖMER DÖNEMİ (634-644)

Hz. Ömer 634-644 yılları arasında halifelik yapmıştır. Bu dönemde Ecnadeyn Savaşı ile Bizans 635 yılında yenilgiye uğratılmıştır. Suriye ele geçirilmiş daha sonra 637 yılında da Antakya, Kudüs ve Filistin alınmıştır.

636 yılında Kadisiye, 637 yılında Celula, 642 yılında Nihavent Savaşı ile Sasaniler yıkılmış ve İran ele geçirilmiştir. Ülke sınırları Horasan'a kadar ulaşmıştır. Böylece Türkler ile komşuluk başlamıştır.

642 yılında İskenderiye alınmış daha sonra da

HZ. EBUBEKİR DÖNEMİ (632-634)

Hz. Ebubekir 632-634 yılları arasında İslam tarihinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Bu dönemde ortaya çıkan bir çok yalancı peygamberler ile mücadele edilmiş, Zekat vermek istemeyenlerle savaşılmıştır. (Yemen ve Umman Savaşı).

Allah'ın emirlerinin kaybolmasını önlemek ve gelecek kuşaklara orijinal haliyle ulaşmasını sağlamak maksadı ile Kuran kitap haline getirilmiştir.

Irak Seferi ile Sasaniler yenilmiş. Hire bölgesi alınmış, 634