Cumhuriyet Tarihi

Cumhuriyet Tarihi

Türk Hava Kurumu (THK)Ne Zaman Kuruldu

Atatürk'ün emriyle 16 Şubat 1925'te Türk Teyyare Cemiyeti ismi ile kuruldu. Cevat Abbas Gürer cemiyetin ilk başkanıdır. Kuruluş amacı; Türkiye'de havacılık sanayinin kurmak havacılığın ekonomik, askeri,önemini anlatmak, sivil havacılığın gelişmesini sağlamaktır. 23 Nisan 1926'da havacılığın ihtiyaçlarını karşılamak için

Şeyh Sait İsyani

11 Şubat 1925'te Bingöl ilinin Piran köyünde ayaklanma başladı.Ayaklanmanın başlama sebebi Eşkiya olduklarından dolayı haklarında tutuklama kararı bulunan 10 kişinin Jandarma'ya teslim olmamaları ve ateşle karşılık vermeleri sonucu başladı. Daha sonra ayaklanma geniş bir alana yayıldı. 3 hafta süren

Türk Hava Kurumu Ne Zaman Kuruldu

Mustafa Kemal’in emriyle 16 Şubat 1925’de  ‘Türk Tayyare Cemiyeti’ adı ile kuruldu. THK ‘nın ilk başkanı Cevat Abbas Gürer’di. THK’n un kuruluş amacı;

1.Türkiye’de havacılık sanayisini kurmak ve geliştirmek

2.Havacılığın ekonomik,sosyal , askeri ve siyasal önemini anlatmak

3.Askeri,sportif, sivil havacılığın gelişmesini sağlamaktır.Bunları sağlamak için gerekli olan bütün araç ve gereçleri hazırlamak, personeli yetiştirmek ve uçmayı seven bir

Türk Hava Yolları Ne Zaman,nasıl Kuruldu

 ‘’İstikbal göklerdedir’’ Mustafa Kemal in bu sözü  doğrultusunda 20 Mayıs 1933 te 2186 sayılı yasayla Milli savunma bakanlığına bağlı olarak Havayolları Devlet işletme idaresi kurulmuştur.‘’Türk Hava Postaları’’ ismi ile ağustos ayında faliyete  başlayan kuruluşun toplam filosu 28 koltuk kapasiteli 5 uçak ve 24 personelden ibaretti. sermayesi 180 bin TL olan hava yolları devlet işletme idaresi ilk havalimanı