Coğrafi Keşifler

Coğrafi Keşifler

Coğrafi  Keşiflerin Nedenleri

Haçlı Seferleriyle canlanmaya başlayan Avrupa ticareti, merkezi krallıkların kurulmasıyla gelişimini sürdürmüş, Coğrafya Keşifleriyle dünyayı kapsar hale gelmiştir.

•Pusulanın bulunması

•Hızlı yol alabilecek ve Okyanus

COĞRAFİ KEŞİFLERİN TÜRK-İSLAM DÜNYASINA ETKİLERİ NELERDİR?

Coğrafi keşifler evrensel sonuçlar doğurmuştur, fakat bu etkiler Türk ve İslam medeniyetlerini olumsuz yönde etkilemiştir. Yeni ticaret yollarının bulunması ile Avrupalılar İpek ve Baharat yollarından ziyade yeni keşfettikleri ticaret yollarını kullanmaya başlamışlardır. Avrupalıların Uzak Doğu ile yeni yollardan yaptıkları ticaret neticesinde, İpek ve Baharat yolu üzerinde bulunan Müslüman halkın yoksullaşmasına ve Türk Hanlıklarının ekonomik olarak zayıflamasına sebep olmuştur. Rusya karşısında fakirleşen Türk Hanlıkları siyasal ve toplumsal olarak zarar görmüştür.

COĞRAFİ KEŞİFLERİN SONUÇLARI NELERDİR?

Coğrafi keşiflerin sonuçları kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Coğrafi keşifler sonucunda yeni ticaret yolları bulunmuştur.

2. Fransızların Süveyş kanalını açmalarına kadar geçen süre içerisinde, Akdeniz Limanları eski canlılığını kaybetmiştir.

3. İpek ve Baharat yollarının eskisi kadar önemi kalmamıştır.

4. Atlas okyanusu limanları önem kazanmaya başlamıştır.

5. Uluslar arası ticaret faaliyetleri gelişmeye başlamıştır.

6. Kara ticaret yolları deniz ticaret yollarıyla rekabet edemeyecek hale gelmiştir.

YAPILAN COĞRAFİ KEŞİFLER NELERDİR?

Fransız ve Cenevizli gemiciler 14’üncü yüzyılın başlarında keşif amaçlı bazı geziler yapmışlardır. Yüzyıl Savaşlarının başlaması nedeniyle bu keşif gezintilerin tam anlamıyla verim sağlanamamış ve keşif gezintileri zamanla kesintilere uğramıştır. Gerçek anlamda yapılan keşif hareketleri 15 ve 16’ncı yüzyılda İspanyol ve Portekizli gemiciler tarafından icra edilmiştir.

Coğrafi keşifler sonucunda 1487 yılında Bartelmi Diyaz Afrika’nın güneyini dolaşarak Ümit Burnu’na ulaşabilmiştir. 1498 yılında ise Vasko dö Gama Hint Okyanusu’nu geçerek Hindistan’ın batı kıyılarına kadar ulaşmıştır.

COĞRAFİ KEŞİFLERİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Coğrafi keşiflerin nedenleri kısaca su şekilde özetlenebilir:

1. Avrupalılar Hıristiyanlık dinini dünyaya yaymak ve dünyayı tanımak istemişlerdir.

2. Siyasal ve dinsel mücadelelerde başarısız olan Avrupalılar, daha düzgün şartlarda yaşamak istemişlerdir. Yerleşebilecekleri yeni toprakları aramaya başlamışlardır.

3. İstanbul’un fethinden sonra Türkler Doğu ticaret yolun hâkim olmuşlardır. Avrupalılar doğu ülkeleri ile ticaretin devamını sağlamak maksadıyla yeni yollar arayışı içine girmişlerdir.

COĞRAFİ KEŞİFLER NEDİR?

14’üncü yüzyılda Avrupa’da başlayan değişimlerin en önemli sonuçlarından biri de Avrupalıların dünyaya yayılma politikasıdır. 15 ve 16’ıncı yüzyıllarda yeni kıta, okyanus, ticaret yolları, ada ve canlıların tanınmasına yol açan yayılma hareketlerine coğrafi keşifler denilmiştir.