Cariyelerle Evlenme Geleneğini Bozan Genç Osman

CARİYELERLE EVLENME GELENEĞİNİ BOZAN GENÇ OSMAN

Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Germiyanlı, Çandarlı, Dulkadirli gibi birçok beyliklerden kız alınıyordu. O dönemlerde ülke içinden başka köklü ailelerin kızlarıyla evlenme yoluna gidiliyor ikili ilişkilerin düzelmesinde kız alıp vermek büyük önem taşıyordu.

16 yüzyıldan itibaren Anadolu'daki beyliklerin ortadan kalkması  ve Harem-i Hümayun'un iyice kurumsallaşmasıyla birlikte, padişah ve şehzadelerin sadece cariyelerle evlenmesi gelenek haline gelmişti.

Bu geleneği yıllar sonra ilk bozan II. Osman namı diyar Genç Osman olmuştur. Genç Osman, Şeyhülislam Esad Efendi ve Pertev Paşanın kızları ile evlendi. Genç Osman'ın Saray dışından, cariye olmayan ve hür doğmuş Türk kızları ile evlenmesi halk ve devlet adamları tarafından hoş karşılanmamıştı. Statükocu bir devletin içinde gelenek haline gelmiş bir anlayıştan vazgeçip tersine hareket etmek, pek çok kişi tarafından iyi gözle bakılmayan bir davranış olarak nitelendiriliyordu.

 

Yapılan bu evliliğe kızını aldığı Şeyhülislam Esad Efendi bile karşı çıkıyordu. Esad Efendi dönemin en ünlü ulemalarından biri olan Hoca Sadettin Efendi'nin oğluydu.

Genç Padişahın bu evliliği, hanedanlığın bilhassa soylu kadınlarla evlenme geleneklerinden büyük bir kopuş olarak nitelendirilmektedir.


Yorumlar  

#5 murat 20-01-2018 22:35
hürrem çok mu soyluydu ?
Alıntı
#4 tankut 26-05-2016 22:36
2. Osman kuralları değiştiren padişah olmuştur. Kardesi Şehzade Mehmed e de kıyarak babasının yasakladığı kardeş katlini tekrar başlatmıştır.
Alıntı
#3 Hakan 22-04-2016 12:04
Osmanlı döneminde soyluların kızları eğitim amacı ile hareme alınmakta idi.Yani İzlediğiniz dizideki gibi haremde cariyeler köle pazarından seçilip gelmiş değil.Harem eğitim birimidir.Hemen hemen tümü de soylu hatunlardır.
Alıntı
#2 Bu tarih bizim 09-04-2016 19:37
Genç osman yozlasmayi engellemek amacıyla
böyle yapmış iyi de yapmıştır.
Alıntı
#1 yeşim 26-03-2016 17:34
bu davranış soylu kadınlarla evlenme geleneğinden kopuş olarak değerlendirilemez bence çünkü cariyelerin soylu oldukları iddia edilemez.
Alıntı

Yorum ekle