Basın Ve Gazetecilik Tarihi

Basın Ve Gazetecilik Tarihi

Minyatür Sanatı Nedir

Türklerin, elyazması bazı eserlerde boya ile yapılmış resimler bulunmaktadır. Bunları yapanlara «Nakkaş» adı verilmektedir. Boyasız, çizgi ile resim yapanlara da «Ressam» denilmiştir. Değerli olan kitaplara resimler çok kere ayrı bir kağıt yapılarak sahifeye yapıştırılırdı. Kağıt üzerine zamkı Arabi ile karıştırılmış ince bir alçı tabakası geçilir. Resim bunun üstüne çizilerek sürülürdü. Bilhassa resimler Şehnamelerde görülmektedir. Bu resimler hayvan, çiçek ve

OSMANLIDA  İLK MATBAA

Avrupa’da ilk defa 1440 tarihinde latin harfleri ile kitap basıldı. Fakat Türkiye’de ilk defa matbaa 31 Ocak 1729 tarihinde kurulduğuna göre ilk türkçe kitap 289 sene sonra İstanbul’da basılmıştır.Arap harfleri ile de ilk kitap 21 Eylül 1514 tarihinde İtalya'da basıldığı anlaşılmaktadır. İtalyanlar büyük Türk filozofu "İbni Sina" nın iki değerli eserini basmışlardır. Ayrıca İtalyanlar 1612 yılında bir de "Türkçe gramer" basarak yayınlamışlardır.

Türkiye’de ilk defa matbaa on beşinci asırda girmiştir. İspanya’dan İstanbul’a göç eden

Dünyada İlk Çıkan Gazete

Haber verme arzusunun, insanlık tarihinde ilk çağdan itibaren başladığını görmekteyiz. Son asırlarda arkeolojik araştırmalar neticesinde gazeteye ait belgelerin de bulunduğunu görüyoruz.Dünya’da çıkan ilk gazeteye ait bir belge Mısır'da bulunmuştur. Bundan 3400 yıl önce Nil boylarında bulunan bir tablet, dünyanın ilk gazetesi adını almıştır. Bu gazete kağıt üzerine yazılmış değildir. Bu, bir pişmiş tuğladır. Bunlara Tablet adı verilmektedir. Mısırlılar bu tabletlere günün önemli olaylarını yazmışlar. Bunlar elden ele dolaşmış taş levhalardır.Bu ilk gazete o devirde kutlu sayılan «Sharabe» yani (Gelin Göbeği) şeklinde yapılmıştır. Bu ilk tuğla gazeteden kırk sayı