Balkan Savaşları

Balkan Savaşları

LONDRA ANTLAŞMASI, BAŞLICA MADDELERİ VE SONUÇLARI

Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları sonucunda galip geleceğini düşünen Avrupalı devletler savaşın sonucu ne olursa olsun sınır değişikliklerini kabul etmeyeceklerini beyan etmişlerdir. I. Balkan Savaşı sonunda Avrupalı devletler araya girerek 30 Mayıs 1913 tarihinde Londra Antlaşması'nın yapılmasını sağlamıştır. Osmanlı Devleti'nin düştüğü durumu çıkarları doğrultusunda yönlendiren Avrupalı devletler beyanatlarına uymayarak savaş sonucunda Balkan devletlerinin lehine kararlar alınmasını sağlamıştır.

II. BALKAN SAVAŞI, SEBEPLERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı sonucunda bölgeden çekilmeye başlamıştır. Balkanlarda otorite boşluğu oluşmaya başlamış, kaybedilen toprakların paylaşılması hususunda Balkan Devletleri arasında kargaşalar meydana gelmeye başlamıştır.

Bulgaristan'ın I. Balkan savaşı sonucunda pastadan büyük pay almasını sindiremeyen Sırbistan ve Yunanistan birleşerek Bulgaristan'a saldırmıştır. Meydana gelen kargaşadan faydalanmak isteyen Romanya'da bu savaşa dahil olmuştur.

Osmanlı Devleti ordusu bölgedeki durumdan faydalanıp Midye ve Enez hattını aşarak Kırklareli ve Edirne'yi ele geçirmiştir.

Bulgaristan II. Balkan Savaşı sonucunda her bölgede başarısızlığa uğramış ve gücünü kaybetmiştir.

BALKAN SAVAŞLARININ SONUÇLARI

Balkan Savaşlarında Osmanlı Devleti'nin ağır yenilgiler alması ve Balkanlardan geri çekilmesi, siyasi bakımdan Osmanlı Devleti'ni büyük bir boşluğa ve dengesizliğe düşürmüştür. Durumdan istifade eden Balkan devletleri ortaya çıkan ganimetlerin bölüşülmesinde birbirlerine düşmüşler, Osmanlı Devleti durumdan faydalanmaya çalıştıysa da genel olarak Balkanlardan başarısız bir şekilde ayrılmak zorunda kalmıştır.

BALKAN SAVAŞLARININ NEDENLERİ

Balkan Savaşları 1912-1913 yılları arasında meydana gelmiştir. Savaşların başlamasında etkili olarak görülebilecek 3 önemli ana sebep mevcuttur. Avrupa'da bozulan dengelerin balkanlara yansıması, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu güçsüz durum, Milliyetçilik ve Panslavizm akımlarının etkisi Balkan savaşlarının meydana gelmesin en önemli sebeplerindendir.