Atatürk'ün Savaşları

Tekalif-i Milliye Emirleri Nedir

Mustafa Kemal Sakarya Meydan Savaşından önce  TBMM’nin kendisine verdiği Başkomutanlık yetkisinden ve kendisine verilen yasa yapma yetkisini de  kullanarak 7-8 Ağustos 1921 de haklı milli mücadeleye bütün kaynaklarıyla katılmaya çağıran  TEKALİF’İ MİLLİYE EMİRLERİ’ni yayınladı Bu emirleri şöyleydi.

– Her ilçede Tekâlif-i Milliye komisyonları kurulacak. Komisyon

bu görevinden dolayı ücret almayacak  askeri hizmetleri ertelenecek altı memur çalıştıracaktır.

– Bütün evlerden  ordunun ihtiyacını karşılamak için birer kat iç çamaşır, çorap, çarık hazırlanacak  ve Komisyon’a teslim edecektir.

– Ellerinde bez, yün kumaş ,kösele, çarık, kundura çivisi ve ipliği nal, yem torbası, mıh, yular, semer ve urgan bulunanlar bunların yüzde 40’ını devlet tarafından  ödenmek üzere Komisyon a teslim edeceklerdir.

– Demirci, marangoz, saraç ve araba esnafı ile süngü, kılıç, mızrak ve eyer yapanlar, savaş araçları üretimi ve onarım ile görevlendirecektir.Yorum ekle