Atatürk'ün Konuşmaları

Atatürk'ün Konuşmaları

Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri

-Demokrasinin en akılcı ve yeni uygulamasını sağlayan yönetim şekli Cumhuriyettir.

-Türk milletinin tabiatına  en uygun yönetim biçimi Cumhuriyettir.

-Cumhuriyet akla ve mantığa  dayanan bir yönetim biçimidir.

-Cumhuriyet, beden , düşünce ve bilim yönünden güçlü koruyucular ister.

-Cumhuriyet fazilettir.

-Cumhuriyet idaresi,

Atatürk'ün İlk Meclis Konuşması

ATATÜRK’ÜN İLK MECLİS KONUŞMASI

Muhterem Milletvekilleri, değerli arkadaşlar!

Bugün içinde bulunduğumuz durumu, Meclisi âlinizin nazarında tamamıyla tecilli ettirebilmek için bazı beyanatlarda bulunmak istiyorum. Vukuu bulacak maruzatım bir kaç devreye ayrılabilir.

Atatürk'ün ilk Cumhurbaşkanlığı Konuşması

ATATÜRK’ÜN İLK CUMHURBAŞKANLIĞI KONUŞMASI

Saygı değer Milletvekilleri ve değerli arkadaşlar!

Dünyada önemli ve olağanüstü olaylar karşısında, saygıdeğer milletimizin gerçek uyanıklığına ve şuurluluğuna değerli bir belge olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı maddelerini açıklığa kavuşturmak için bugün toplanmış bulunuyoruz.

Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku

ATATÜRK’ÜN 10 ‘UNCU YIL NUTKU

Ey Türk Milleti!

Kurtuluş savaşına başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu, en büyük bayramdır. Bayramımız hepimize kutlu olsun.