Atatürk'ün Kongreleri

Atatürk'ün Kongreleri

Sivas Kongresi Ve Önemi

 (4-11 Eylül 1919)

Amasya Genelgesiyle toplanacağı duyurulan Sivas Kongresi, çağrılı olanların yarısı kadar bir delegeyle 4 Eylülde toplanmıştır. Tartışmalı oturumlardan sonra, başkanlığına Mustafa Kemal seçilmiştir.

Kongrenin en tartışmalı konusunu "manda" sorunu oluşturur. Kurtuluş Savaşı'nda önemli konumları olan birçok kişi manda savunuculuğunu yapmıştır. Mandacılık,

Erzurum Kongresi Önemi

 (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919)

Doğu illeri Müdafaa-i Hukuk Ce-miyeti ile, Trabzon Muhafaza-ı Hukuk-u Milliye. Cemiyetlevi'nin 10 Temmuzda toplamayı kararlaştırdıkları Erzurum Kongresi ancak 23 Temmuz 1919‘da toplanmıştır. Mustafa Kemal, kongrenin kararlarını etkilemek amacıyla katılmış, kongreye ve oluşturulan Temsil Kuruluna başkan seçilmiştir.

7 Ağustos 1919'da kongre, yayınladığı bir bildiri

 Havza Genelgesi  (Raporu)

(28 Mayıs 1919)

Üç günlük bir yolculuktan sonra 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, burada kaldığı süre boyunca, asayişsizliğin gerçek nedeninin Türklerden değil, Rumlardan kaynaklandığını ve genel durum hakkındaki endişelerini İstanbul'a bildirmiştir. Anadolu'daki komutan ve mülki amirlerle irtibat

Balıkesir  Ve  Alaşehir Kongresi

Balıkesir Kongresi

(26-30 Tammuz 1919]

Önemli bölgesel kongrelerin İkincisini oluşturan Balıkesir Kongresi, Balı Anadolu’nun

Mustafa Kemal'in Havza'daki Faaliyetleri

Mustafa Kemal Paşa için artık tarihi görev başlamış bulunuyordu. Bundan sonra Osmanlı Devleti bir süre adeta iki elden idare edilecekti. Çünkü Mustafa Kemal Paşa her gittiği yerde halkın arasına girerek İstanbul hükümeti gibi halkı sükûnete değil, tersine onları harekete geçirmeğe çalışacaktı, yine O, sadece bir komutan olmayacak valiler ve milli teşekküllerle muhabere eden, Türk milletini düştüğü kötü durumdan haberdar eden, memleketin dertlerini dert edinen