Atatürk'ün Hayatı

Atatürk'ün Hayatı

Atatürk'ün Aldığı Askeri Rütbeler

 Teğmen (mülazımı sani)

 

 

 1317  (1901)

Üsteğmen (Mülâzımı evvel)

1319  (1903)

Kurmay (Erkânı harb) Yüzbaşı

1320  (1904)

Kolağası

1323  (1907)

Binbaşı

1327 (1911)

Yarbay (Kaymakam)

1329  (1913)   2 yıl kıdem zamanı.

1330  (1914)   2 yıl kıdem zamanı.

Albay (Miralay)

1331  (1915)

Tuğgeneral (Mirliva)

1332  (1916)  1 yıl kıdem zamanı

1333  (1917)  1 yıl kıdem zamanı

Mareşal (Müşir)

1337  (1921)

Atatürk'ün Hayatı  İle İlgili Önemli Tarihleri (1881 -1938)

1881 ATATÜRK Selanik’te doğdu

1893 Selanik Askeri Rüştiye  yazıldı.

1895 Selanik Askeri Rüştiyesini bitirerek Manastır Askeri Lise’sine girdi

13 Mart 1899 Harbiyenin piyade sınıfına girdi.

10 Şubat 1902 Harp Okulunu bitirdi ve Harp Akademisine girdi.

11Ocak 1905 Kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisini bitirdi

Ekim 1906  Şam’da arkadaşları ile birlikte “Vatan ve

Latife Hanım'ın Ölümü

(17 Haziran 1898, İzmir - 12 Temmuz 1975, İstanbul)

Yaklaşık İki yıl  Atatürk’le evliliği devam eden  Latife hanım (Uşşaki),12 Tenmuz 1975 yılında geçirdiği kalp kırizi sonucu 75 yaşında hayata veda etmiştir.İzmir’in tanınmış ailelerinden Uşakizadeler’in kızı latife hanım  çok iyi eğitim almış, dil bilen,kolej mezunu biriydi. Atatürk'ün 1922 yılında İzmir’deki konaklarında misafir olarak kaldığı zaman tanıştılar. Atatürk 29 Ocak 1923’te Latife Hanımla evlendi. Fakat bu

CUMHURBAŞKANI İSMET İNÖNÜ’NÜN ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ DOLAYISIYLA MİLLETE BEYANNAMESİ

(21 KASIM 1938)

Büyük Türk Milletine;

Bütün ömrünü, hizmetine vakfettiği sevgili milletinin ihtiram kolları üstünde Ulu Atatürk’ün fani vücudu, istirahat yerine tevdi edilmiştir. Hakikatte yattığı yer, Türk milletinin onun için aşk ve iftiharla dolu olan kahraman ve vefalı göğsüdür.

En büyük zaferleri kazandıktan sonra da Atatürk, ömrünü

ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN YURT İÇİ VE YURT DIŞI YANKILARI

Atatürk’ün ölümü, yurt içinde ve dışında büyük üzüntü ve yarattı. Ulu Önder Atatürk için ölümünden sonra söylenen sözlerden bazıları şunlardır:

 -Atatürk’ün ölümü, yalnız Türk milleti için değil, onun benzerine çok muhtaç olan bütün doğu milletleri için de bir büyük kayıptır.”

1938 Suriye, Ekabil Gazetesi

-Atatürk’ün devlet yönetimi ve yaptığı inkılap; yalnız