Atatürk İnkılapları

Atatürk İnkılapları

Ölçü,Saat Ve Takvim Değişikliği

Osmanlı devletinde Hicri ve Rumi takvim kullanılıyordu. Bu İki takvimde zamanla ilgili önemli sorunlar oluşuyordu. Özellikle dış ilişkilerimizde karışıklıklar yaratıyordu. Bu sebeplerden dolayı 1926 yılında çıkarılan bir yasa ile Miladi takvim kabul edildi. Ölçü inkılabına  kadar okka,arşın, endaze gibi ölçü birimleri

Atatürk  İnkılapları  Hangi Alanlarda Yapılmıştır

 SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

-Saltanatın Kaldırıldı (1 Kasım 1922)

-Ankara  başkent oldu ( 13 Ekim 1923)

-Cumhuriyet ilan edildi ( 29 Ekim 1923)

-Halifelik Kaldırıldı (3 Mart 1924)

-Çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri:

1) Cumhuriyet Halk Fırkası: Cumhuriyet döneminde kurulan

ilk siyasi partidir.(9 Eylül 1923)

2)Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası: İlk muhalefet partisi.17 Kasım 1924’te Kazım Karabekir ve arkadaşları tarafından kuruldu. ŞeyhSait isyanıyla ilişkisi olduğu için 3Haziran 1925’te Takrir-i Sükun Yasası ile  kapatılmıştır.

3)Serbest Cumhuriyet Fırkası:12 Ağustos 1930 tarihinde Fethi Okyar

Şeriye Ve Evkaf Vekaleti’nin Kaldırılması

(3 Mart 1924)

Şeriye Ve Evkaf Vekaleti (Din işleri ve Vakıflar Bakanlığı) bu kurumun kaldırılma amacı din ile devlet işlerini birbirine karıştırmamaktır.Osmanlıda Şeriye Bakanlığı,kişiler arasındaki kuralları şeriata uygun olarak düzenleyen ve kuralları oluşturan bir bakanlıktı.Kısaca sosyal ve toplumsal ilişkilerin şeriata uygun olarak yürütülmesinden sorumluydu.Cumhuriyetin ilanından sonra bu yetki TBMM’ye aitti.Bu sebeple  

Hilafetin Kaldırılması

Dinsel devletin dayanağı olan saltanatın ortadan kaldırılıp onun yerine halk egemenliğinin ve demokrasinin sembolü olan Cumhuriyet şekli kabul edildikten sonra, teokrasinin temsilcisi olan halifeliğin kaldırılması tabii bir sonuç olmuştur.

Büyük Millet Meclisi Tarafından 18 Kasım 1922 günü Halife seçilen Abdülmecit yalnız halife gibi değil, ayni zamanda padişah —Sultan— gibi davranışlarda bulunması, bu