Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkelerine Sahip Çıkmak Ve Devamlılığını Sağlamak

Büyük emeklerle kurulan ülkemizin geleceği ve gelişmesi için Atatürk’ün başlattığı inkılaplara ve onun koyduğu ilkelere sahip çıkılması ve bunların daha da geliştirilmesi gerekir.

Atatürk’ün koyduğu ve anayasamızda da yer alan temel ilkeler, yapılan inkılapların dayanak noktasını oluşturur, ilkelerin hepsinde birbiriyle bağlantılı olup bir bütünün

ATATÜRK İLKELERİ NELERDİR?

Türk inkılâbının fikir gücüne dayandığı temel ilkelere ATATÜRK İLKELERİ denir. Bu ilkeler; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılâpçılık olup, 1935 yılında toplanan Cumhuriyet Halk partisi kurultayında kabul edilen 6 Atatürk ilkesi, 5 Şubat 1937 yılında 1924 Anayasası’nın ikinci maddesinde değişiklik yapılarak Türk Devleti’nin temel nitelikleri olarak kabul edilmiştir.

Türk milletinin mutluluğunu, huzurunu ve refahını sağlamak amacıyla ortaya çıkarılan Atatürk ilkeleri Kurtuluş Savaşı yıllarında doğmuş, gelişmiş ve sonraki dönemlerde oluşumunu tamamlamıştır. Karşılaşılan çeşitli problemlere çözümler arayarak bir fikir sistemi haline gelmiştir. Bu ilkeler Türkiye’yi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmayı amaçlamıştır.

ATATÜRK İLKELERİNİN DAYANDIĞI TEMEL ESASLAR NELERDİR?

Türk milletinin milli egemenliğe hâkim olma, sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda modern bir toplum olma, çağı yakalama ihtiyacından doğan Atatürk ilkeleri önce kendini Milliyetçilik çerçevesi içerisinde göstermiş zamanla diğer ilkelerin oluşmasına temel teşkil etmiştir.

ATATÜRK İLKELERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Atatürk'ün inkılâplarını gerçekleştirirken uyguladığı yöntemler ve dayandığı esaslar bir sistem içerisinde meydana gelmiştir.

ATATÜRK İLKELERİNİN AMACI NEDİR?

Atatürk ilkelerinin amacı; Türk milletinin, aklın ve bilimin öncülüğünde en medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığının devam etmesini sağlamaktır. Bu ilkeler Türkiye’yi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmayı amaçlamıştır.